Tjejjourernas historia

Den första tjejjouren startade 1996 i Stockholm. Sedan dess har fler tjejer organiserat sig, startat tjejjourer över hela landet och en ny rörelse har fötts.

Tjejjoursrörelsen har vuxit ur kvinnojoursrörelsen och de delar riksorganisationer. Skillanden är att tjejjourerna har en yngre målgrupp och att de som hör sig inte bara är utsatta för våld utan också kan ha annat de behöver stöd kring. Många tjejjourer jobbar också förebyggande och de har sällan något skyddat boende.

I början hade tjejjourerna sina samtal över telefon men nu är det vanligast med samtal över mejl och chatt.

2008 gick tjejjourerna samman och startade Tjejjouren.se för att bättre nå ut till unga tjejer. Vid lanseringen 2010 blev suget efter tjejjourerna tydligt och succén var ett faktum.

2011 kom den förta ungdomsjouren - en jour med och för unga av alla kön. Idag finns det nära tio ungdomsjourer och drygt 60 tjejjourer över hela Sverige och det startas hela tiden nya.