Jouren <3 HBTQ

Regnbågsflaggan

Uppsala tjej- och transjour är en öppen plats för alla tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. Anledningen till att vi i Uppsala tjej- och transjour har Regnbågsflaggan i vår logga är för att det finns en norm i samhället som osynliggör hbtq-personer. Den normen gör att många tänker att alla är tex. heterosexuella och att många utgår utifrån att alla är det. Eller att alla tjejer har snippa eller alla killar har snopp. Det gör att en hel del personer känner sig ovälkomna eller obekväma. Vi i Uppsala tjej- och transjour vill på ett klart och enkelt sätt tydliggöra, synliggöra och understryka att vi är en tjej- och transjour som vänder sig till ALLA tjejer och unga transpersoner - trans, cis, bi, homo, hetero och alla tjejer och unga transpersoner som anser sig vara mellan eller bortom dom begreppen. Det ser vi som en självklarhet.

Regnbågsflaggan är en symbol för hbtq-rörelsen. Hbtq är ett samlingsbegrepp som står för homosexuella (både flator och bögar), bisexuella, transpersoner (ett begrepp som inte handlar om sexualitet utan om könsidentitet och omfattar många olika identiteter) och personer med queera uttryck (som kan handla om sexualitet, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och/eller kritik mot rådande normer).

Läs mer om sexualitet i tjejguiden och om att vara transperson på sajten transformering.

Relaterade länkar:
RFSL ungdom
Ungdomsriksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Transformering
Information om trans, vad olika ord betyder, om sex, relationer och ens rättigheter

RFSL:s brottsofferjour
Stöd och hjälp till hbtq-personer som utsatts för kränkningar, hot och våld.