Jouren <3 HBTQ

Hbtq-färgerna i ett hjärta och transfärgerna i ett hjärta

Uppsala tjej- och transjour är en öppen plats för alla tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. Vi vill tydliggöra, synliggöra och understryka att vi är en tjej- och transjour som vänder sig till ALLA tjejer och unga transpersoner - trans, cis, bi, homo, hetero och alla tjejer och unga transpersoner som anser sig vara mellan eller bortom dom begreppen.

Vi kommer aldrig anta någons sexualitet. För oss är det självklart att det finns fler könsidentiteter än tjej och kille och att en inte automatiskt är tjej för att en har en snippa eller kille för att en har en snopp.

Regnbågsflaggan (som i bilden är i form av ett hjärta) är en symbol för hbtq-rörelsen. Hbtq är ett samlingsbegrepp som står för homosexuella (både flator och bögar), bisexuella, transpersoner (ett begrepp som inte handlar om sexualitet utan om könsidentitet och omfattar många olika identiteter) och personer med queera uttryck (som kan handla om sexualitet, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och/eller kritik mot rådande normer).
Transflaggan (blå, rosa och vit) är en symbol för transrörelsen.

Läs mer om sexualitet i tjejguiden och om att vara transperson på sajten transformering.

Relaterade länkar:
RFSL ungdom
Ungdomsriksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

Transformering
Information om trans, vad olika ord betyder, om sex, relationer och ens rättigheter

RFSL:s brottsofferjour
Stöd och hjälp till hbtq-personer som utsatts för kränkningar, hot och våld.