Länkar

Orkar du inte vänta på att få svar på en fråga i frågelådan? Känns inte Uppsala tjej- och transjour rätt för dig? Är du inte säker på vad du letar efter? Här kan du hitta andra ställen med bra information och/eller råd och stöd.

Denna länklista uppdaterades senast: 2019-07-07

För stöd på andra språk
Psykisk ohälsa och sjukdomar

Våld och sexuella övergrepp
För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj
Mobbning och utsatthet – online och offline
Alkohol, droger och andra missbruk
Porr och sexköp

För information och kontakt med socialtjänsten
För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen
För transpersoner och dig som inte vill definiera dig
För dig som är hbtq
För dig som har en funktionsvariation

För yngre 
Sex och kroppen
För dig som är ung och gravid eller ung förälder
För killar
Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete

För stöd på andra språk
Rädda barnens hjälplinje – Telefon: stöd på engelska, dari och arabiska för dig som flytt till Sverige
Femcenter – Telefon: kvinnojour med skyddat boende och stöd på många olika språk
Terrafem – Telefon: kvinnojour med skyddat boende och stöd på många olika språk, har juristjour
Somaya – Mail, telefon: kvinno- och tjejjour med skyddat boende och stöd på många olika språk
Rådgivningsbyrån – Mail, telefon: gratis juridisk rådgivning frågor om asyl och invandring till Sverige
Jourhavande Kompis – Chatt: stöd på engelska och dari
Youmo – Information: om kroppen, relationer och mående på arabiska, dari, somaliska, tigrinska, engelska och lätt svenska
 Tillbaka

Psykisk ohälsa och sjukdomar
Självmordslinjen – Chatt, mail, telefon, forum: stöd för dig som går i tankar på att ta ditt liv, och för dig som är orolig för någon annan
Hjälplinjen – Telefon: Psykologisk hjälp för dig i kris, du kan ringa med texttelefon
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) – Information: Om vilken hjälp du kan få hos BUP och hur det går till när du kontaktar dem
Snorkel – Information och tips: Om stress, oro och ångest
Spången Uppsala – Vård i Uppsala Län: Ungdomspsykiatrisk mottagning för dig som går i gymnasiet
Ungdomscentrum Uppsala – Rådgivning och stöd: Stöd till dig som är 13-20 år och mår dåligt
Shedo – Chatt, mail, forum: Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar
Livlinan – Information och tips: För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt
Kuling – Chatt, forum, stödgrupper: För dig som har en förälder med psykisk sjukdom
Tilia – Chatt, maila, stödgrupp online, läger: För dig som är ung och mår psykiskt dåligt
Svenska OCD-förbundet – Stödgrupper och information: För dig med tvångssyndrom
Tjejzonens ätstörningsjour – Chatt: Stöd för tjejer med ätstörningar
Frisk & Fri – Chatt, mail, telefon, stödgrupper, öppna träffar: Stöd för dig med ätstörningar
Ätstörning.se – Information: Om ätstörningar
SPES – Telefon, stödgrupper: För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord
Pillerpodden - Podcast av och för unga med psykisk ohälsa
Vårdguiden 1177 – Sjukvårdsrådgivning på nätet och telefon
HOBS Ungdomszon – (Hälsa oberoende av vikt och storlek) – Chatt, forum, information: Stöd och gemenskap för unga med övervikt
BRIS Stödgrupper – Stödgrupper: För dig under 18 år som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller som tagit sitt liv
Jourhavande präst – Chatta, maila, ring: Här kan du prata med en präst som har tystnadsplikt. Du behöver inte vara kristen för att kontakta dem
Jourhavande medmänniska – Ring: En jourtelefon som har öppet nattetid varje dag i veckan. De som svarar är inte professionella kuratorer utan vanliga medmänniskor

Våld och sexuella övergrepp
Roks – Hitta jour: Samlar kvinno- och tjejjourer du kan få stöd av, här kan du hitta ett skyddat boende om du behöver gömma dig. Roks driver Tjejjouren.se tillsammans med Unizon
Unizon – Hitta jour: Samlar jourer du kan få stöd av, här kan du hitta ett skyddat boende om du behöver gömma dig. Unizon driver Tjejjouren.se tillsammans med Roks
Kvinnofridslinjen – Telefon: Stöd för alla som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, även för anhöriga. Du kan ringa med texttelefon
Uppsala kvinnojour – Rådgivning, stöd och stödsamtal via telefon, mail eller inbokade besök: Stöd åt kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld
VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) – Jourhem: VOOV tar hand om våldsutsattas husdjur medan djurägaren bor på skyddat boende
Stödefterövergrepp.se – Hitta stöd: Samlar verksamheter som kan vara till stöd efter sexuella övergrepp
Låtossprataomsex.nu – Information: Om hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka ens sexliv och tips och råd till dig som behöver det
Okej sex – Information: Om vad som är okej sex och vad som inte är okej sex samt information om sexuella övergrepp
Frivilligtsex.se – Information: Om Sveriges sexualbrottslagstiftning från 2018
Novahuset – Chatt, mail, medföljning, sexualrådgivare, jurist: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp, online och offline
Föreningen Storasyster – Chatt, mail, medföljning, stödgrupper, sexolog, mottagning, jurist: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp
Stöd online – Chatt: För dig som säljer eller sålt sex eller haft sex mot ersättning på annat vis. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Föreningen Tillsammans – Mail, medföljning, stödgrupp, mentorskap: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp
Mikamottagningen - Mail, telefon, drop-in, Kik: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och får ersättning för sex, skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål
HOPP – Maila, ring: Stöd för dig som varit utsatt för sexuella övergrepp
Rise – Mail, telefon, stödgrupper, läger: Stöd till vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen
ATSUB – Mail, telefon, stödgrupper, läger, besök: Stöd till dig som utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och till dig som anhörig
Kvinnofrid – Information: NCKs kunskapsbank om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och våld och förtryck i hederns namn
ECPAT – Information: Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnpornografi, trafficing och barnsexhandel
MVU Uppsala (Mottagningen mot våld) – Information, råd och stöd: Hjälp och stöd för dig som utövar våld mot andra
Preventell – Telefon, besök: Stöd för dig som oroas eller skräms över dina sexuella tankar och är rädd för att göra dig själv eller andra illa
KAST (Köpare av sexuella tjänster) - Rådgivning och stöd: För dig som vill sluta köpa sex eller har problem med porrsurfande. 
Kvinnoboendet Siri – Skyddat boende i Uppsala: För kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation, tar emot placeringar från hela landet.
 Se även information under  "Porr och sexköp"
 Tillbaka

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj
Trygga barnen – Chatt, mail, Snapchat, aktiviteter: För dig som lever i eller vuxit upp i en familj där någon haft problem med alkohol, droger eller mått psykiskt dåligt
Trappan Uppsala – Stöd och stödgrupp: Till barn och ungdomar 5-20 år med föräldrar med alkohol/drogproblem, psykisk ohälsa, som har separerat, som upplevt våld i familjen
Maskrosbarn – Chatt, coach online, medföljare, läger: För dig som har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld
Medberoendeoasen – Information: Råd och resurser för dig som är nära någon som är beroende, för att hjälpa dig att må bra
Dina rättigheter (Kärleken är fri) – (Kärleken är fri) – Chatt, mail: för dig utsatt för våld och förtryck i hederns namn
TRIS (Tjejers rätt i samhället) – Telefon, jurist: Specialiserade på att stötta och skydda mot våld och förtryck i hederns namn. Har skyddat boende och särskild kompetens i att möta unga med intellektuella funktionsnedsättningar som även riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet.
Somaya kvinno- och tjejjour – Mail, telefon: Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har stöd på många olika språk
Linnamottagningen – Telefon, aktiviteter: Råd, stöd och skyddat boende för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt
Origo – Telefon: Råd stöd och information för unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Origo samlar spetskompetens från polis, kuratorer och barnmorskor på ett och samma ställe. Du kan vara helt anonym
Hedersförtryck.se – Information: Även telefonrådgivning för dig som är yrkesverksam eller jobbar ideellt med våld i hederns namn
 Tillbaka

Mobbning och utsatthet – online och offline
Kränkt – Information: Tips från Datainspektionen till dig som blivit oschysst behandlad på nätet
BEO (Barn- och elevombudet) – Information: Arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar
Surfa lugnt – Frågelåda och information: Tips och information om utsatthet, säkerhet och vardag på nätet
Friends – Mail och information: Arbetar mot mobbning
Tystnainte.se – Information och stöd: För dig som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat
Din rätt i skolan – Information och anmälan: Barn och elevombudet arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar, det här är deras hemsida riktad till unga
 Tillbaka

Alkohol, droger och andra missbruk
Drugsmart – Frågelåda, stödgrupper: Stöd, råd och information kring droger och drogberoende
Maria ungdom – Vård i Stockholms Län: För dig som har problem alkohol och/eller andra droger
Cannabishjälpen – Information: Råd och information kring cannabis och tips om var en kan få hjälp
Anonyma Narkomaner – Mail, telefon, grupper: Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av narkotika
Anonyma Alkoholister – Mail, telefon, grupper: Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av alkohol
Al-Anon & Alateen – Stödgrupper: Gemenskap för dig som är anhörig till en alkoholist eller missbrukare
Stödgrupper i Uppsala med omnejd – Uppsala Trappan, Enköping, Älvkarleby
Stödlinjen – Chatt, mail, telefon: För sig som spelmissbrukare eller för dig som anhörig till en spelmissbrukare
ACA – Stödgrupper: ACA (Adult Children of Alcoholics Anonymous) är en gemenskap för personer som vuxit upp i hem med där någon varit missbrukare
Ersta Vändpunkten –Stödgrupper: För dig som är anhörig till någon med missbruk. Åldersanpassade grupper där den yngsta gruppen startar från 4 års ålder och den älsta är för de över 26 år och uppåt
 Se även information under  "För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj" och "Porr och sexköp".
 Tillbaka

Porr och sexköp
Changing Attitudes - Information: Massa bra information om hur en blir påverkad av porr och hur sexköp och människohandel hör ihop. 
 Se även information under  "Våld och sexuella övergrepp"
 Tillbaka

För information och kontakt med socialtjänsten
Koll på soc – Information: För dig som på ett enkelt sätt vill veta vad soc (Socialtjänsten) är och vad de kan göra för dig som är ung
Socialtjänsten Uppsala
Socialjouren Uppsala – Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger
 Tillbaka

För stöd, mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen
Jourjurist – Juridisk rådgivning: Kostnadsfri juridisk rådgivning av vår jourjurist Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Jag vill veta – Information: Om dina rättigheter när du utsatts för brott
Stödcentrum Uppsala – Samtalsstöd, rättegångsstöd och rådgivning: För unga mellan 13 och 20 år som utsatts för brott
Brottsofferjouren –  Mail, telefon, medföljare: Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brottDe har även en sida som riktar sig speciellt till unga brottsoffer
RFSLs stödmottagning – Mail, telefon, möten: Brottsofferjour för hbtq-personer som utsätts för kränkningar, hot och våld. Även för anhöriga eller yrkesverksamma
Juristjouren – Telefon: Gratis juridisk rådgivning kring familj, arv, arbete och bostad
Rättegångsskolan – Information: Interaktivt hjälpmedel för dig som vill veta vad som händer före, efter och under en rättegång
Brå (Brottsförebyggande rådet) – Information: Statistik och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets arbete
Brottsoffermyndigheten – Information: Om hur en rättsprocess eller polisanmälan går till, saker som är bra att veta om du utsatts för brott eller vill ha ersättning.
Polisen Uppsala – Information och anmälan: Om vilket stöd du har rätt till som brottsoffer, saker att tänka på vid en anmälan och när en utsatts för brott och länk till att göra en polisanmälan online
Bufff – Chatt, telefon, möten: Stöd och information till dig som har mamma, pappa eller en annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård
Agera Juristjour – Juridisk telefonrådgivning: Gratis juridisk telefonrådgivning gällande våld i nära relation.
 Tillbaka

För transpersoner och dig som inte vill definiera dig
Transformering – Information: En sida om trans, könsidentitet, kropp, vård, hälsa, relationer och sex. Här finns även kontaktuppgifter till alla könsidentitetsteam (i vården) i hela Sverige.
Transit – Samtals- och stödgrupper: för unga transpersoner (Stockholm)
Transammans – Samtalsgrupper och information: Gemenskap för transpersoner och närstående. Hemsidan har information om vårdens utredningar och tips på transrelaterad kultur
Transförening FPES – Lokalföreningar, forum, träff: Gemenskap och opinionsbildare för transpersoner och närstående
INIS – Forum, information: för intersexuella i Sverige
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt: för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.
Jourer som liksom oss startat som tjejjourer men som nu vänder sig till tjejer och transpersoner – Stjärnjouren, Trans- och tjejjouren i Malmö, Indra Queer, Trans & Tjejjour
Transbutiken – Webbshop: med transrelaterade produkter och hjälpmedel
 Se även information under  "För dig som är hbtq" och andra rubriker
 Tillbaka

För dig som är hbtq
Pegasus – Chatt, Kik, Snapchat, Skype, mail, telefon, möte: Stöd och information till dig som haft eller har sex mot ersättning och är en ung hbtq-person
RFSL – Information, gemenskap och organisering: För dig som vill engagera dig för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
RFSL Ungdom – Gemenskap och organisering: Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Hbtqfamiljer – Information: För hbtq-personer som är eller vill bli förälder
Trans- och queerjourer – Chatt, mail, telefon, stödkontakt: Stöd för dig som är trans eller queer
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

För dig som har en funktionsvariation
TRIS – Telefon, jurist: Särskild kompetens i att möta unga med intellektuella funktionsnedsättningar som även riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet
Funktionshinder.se – Forum: Möt andra med funktionsvariationer, läs historier och diskutera i forumet
Funkaportalen – Information: Guider kring vad för stöd och hjälpmedel du har rätt till i skolan och på andra platser, reportage om olika saker och möjligheten att vara med i Funkaportalens panel som testar tillgängligheten på olika saker.
Konsumentguiden - Guide för vad det finns för olika hjälp och stöd och länkar till olika organisationer
Riksförbundet Attention Ung –  Information: För dig som är ung och har ADHD, asperger/ASD, tourettes eller språkstörning. Sidan har texter och filmer om dina rättigheter, skolan, vården, fritiden och egna berättelser.
Funktionsrätt – Organisering och informationsmaterial: Samlar flera funktionsrättsförbund och arbetar för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning
Lika Unika – Opinionsbildar och samlar riksförbund som jobbar med rättigheter kring funktionshinder kopplat till syn, hörsel och rörelse
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

För yngre 
BRIS (Barnens rätt i samhället) – Stödgrupper: För dig under 18 år som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller som tagit sitt liv
Jourhavande kompis – Chatta: Stöd på svenska, engelska och dari för dig upp till 25 år
Rädda Barnen – Stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen
Barnombudsmannen – Information: Företräder barn och ungas rättigheter och intressen
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

Sex och kroppen
UMO – Information och frågelåda: Ungdomsmottagning på nätet
RFSU – Chatt, frågelåda, telefon, klinik: För dig som har tankar och funderingar kring kroppen, sex, preventivmedel och könssjukdomar
Transformering – Information: Om sex och kroppen för dig som är transperson
Mitt Privatliv - Information: Om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ung eller ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation
Fråga chans – Information: En sida om sex och sånt för dig som är 10-13 år
RFSU-kliniken – Vård i Stockholms Län: med en professionell kunskapsbas för RFSU-förbundet.
RFSU-chatten – Chatt: där du kan ställa frågor om kroppen, sex och relationer.
 Tillbaka

För dig som är ung och gravid, är eller vill bli ung förälder
Minna – Möte, grupper: Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma
Ung med barn – Stöd och information: till dig som är ung, gravid och vill behålla barnet
Hbtqfamiljer - Information: RFSL:s texter för hbtq-personer som är eller vill bli förälder
Unga station - Mötesplats, stöd och information: Stockholm Stadsmission. Unga Station Söder är till för blivande unga föräldrar, nyfödda bebisar och barn och unga upp till 20 år.
 Tillbaka

För killar
Killfrågor – Chatt: Stöd för dig som definierar dig som kille
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt: för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.
Under kevlaret - Chatt, sluten Facebookgrupp: Stöd för dig som definierar dig som kille
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd: För dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete
Jämställ – Information: Fakta, nyheter och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete
Diskrimineringsombudsmannen – Information och anmälan: Myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering
Feministiskt självförsvar – Information, kurser: Länkar till kurser i självförsvar runt om i Sverige. 
Interfem – Organisering och information: En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade
United Sisters – Grupper, coach, öppna träffar: United Sisters startade som en plattform för tjejer och är idag för alla unga som känner att det är platsen de vill vara på
Bang – Tidning: En feministisk tidning
Nationella sekretariatet för genusforskning  – Information: Om genus, genusvetenskap, genusforskning och jämställdhetsforskning
Feminetik – Gemenskap: Feministcommunity där du kan diskutera feminism med andra feminister
Rummet – Plattform: Blogginlägg, diskussion och analys för feminister och antirasister som rasifieras
Tips på instagramkonton med bland annat gästpostare: @kvinnohat, @makthavarna, @svartkvinna, @klasshat, @funkofobi, @muslimskkvinna, @machokulturen, @transiarkatet
 Tillbaka

Tycker du att det fattas något? Känner du till en jättebra sida du tycker vi borde länka? Mejla oss med ditt förslag! info@uppsalattj.se