Länkar

Orkar du inte vänta på att få svar på en fråga i frågelådan? Känns inte Uppsala tjej- och transjour rätt för dig? Är du inte säker på vad du letar efter? Här kan du hitta andra ställen med bra information och/eller råd och stöd.

Denna länklista uppdaterades senast: 2018-09-19

För stöd på andra språk
Psykisk ohälsa och sjukdomar

Våld och sexuella övergrepp
För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj
Mobbning och utsatthet – online och offline
Alkohol, droger och andra missbruk
Porr och sexköp

För information och kontakt med socialtjänsten
För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen
För transpersoner och dig som inte vill definiera dig
För dig som är hbtq
För dig som har en funktionsvariation

För yngre 
Sex och kroppen
För dig som är ung och gravid eller ung förälder
För killar
Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete

För stöd på andra språk
Rädda barnens hjälplinje – Telefonstöd för ensamkommande barn. Erbjuder stöd på tre språk (engelska, dari och arabiska).
Femcenter – Kvinnojour som driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.
Terrafem – Driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.
Somaya – Kvinno- och tjejjour erbjuder telefonstöd och skyddat boende. Erbjuder stöd på många olika språk.
Rådgivningsbyrån – ideell förening som erbjuder gratis juridisk rådgivning i alla frågor som rör asyl och invandring till Sverige, tex hur det går till att söka asyl, vem som får stanna, vilka regler som gäller för familjeåterförening eller hur man kan få svenskt medborgarskap.
 Tillbaka

Psykisk ohälsa och sjukdomar
Självmordslinjen – Stöd för dig som går i tankar på att ta ditt liv
Hjälplinjen – Nationell stödtelefon med psykologisk hjälp för dig i kris
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) – Information till dig som är ung om vilken hjälp du kan få hos BUP och hur det går till när du kontaktar BUP
Snorkel – En sida om nedstämdhet, oro, ångest och stress med tips om vad du kan göra om du upplever något av det
Spången Uppsala – Ungdomspsykiatrisk mottagning för dig som går i gymnasiet
Ungdomscentrum Uppsala – Stöd till dig som är 13-20 år och mår dåligt
Shedo – Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar
Livlinan – För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt
Kuling – För dig som har en förälder med psykisk sjukdom
Tilia – Stöd för dig som är ung och mår psykiskt dåligt
Svenska OCD-förbundet – En förening som ger stöd för dig med tvångssyndrom.
Tjejzonens ätstörningsjour – Stöd genom chatt för tjejer med ätstörningar
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Ätstörning.se – Om ätstörningar
SPES – Riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stödcentrum. För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord
Pillerpodden - en podcast av och för ungdomar med psykisk ohälsa
Vårdguiden 1177 – Sjukvårdsrådgivning på nätet och telefon
 Tillbaka

Våld och sexuella övergrepp
Kvinnofridslinjen – Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. 
Uppsala kvinnojour – Stöd åt kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld
VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) – Jourhem som tar hand om våldsutsattas husdjur medan djurägaren bor på skyddat boende
Stödefterövergrepp.se - samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. För utsatta, anhöriga och yrkesverksamma.  
Okej sex – Information om vad som är okej sex och vad som inte är okej sex samt information om sexuella övergrepp
Novahuset – För dig som varit utsatt eller har frågor om sexuella övergrepp – online som offline. Oavsett könsidentiet och sexuell läggning.
Föreningen Storasyster – För dig som utsatts för sexuella övergrepp. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Stöd online – För dig som säljer eller sålt sex eller haft sex mot ersättning på annat vis. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Föreningen Tillsammans – Mentorskap och stödgrupper för dig som utsatts för sexuellt våld. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Mikamottagningen - För dig 18 år eller äldre som får ersättning för att ha sex, eller att någon skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Stöd, praktisk hjälp, samtal och medicinsk rådgivning.
HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. De har även en lokalavdelning i Uppsala.
Rsci – Riksföreningen stödcentrum mot incest
ATSUB – Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn
Kvinnofrid – Faktacentrum om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
ECPAT – Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel; barnpornografi, trafficing och barnsexturism
MVU Uppsala (Mottagningen mot våld) – Hjälp och stöd för dig som utövar våld mot andra
Preventell – Nationell hjälplinje för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd för att göra dig själv eller andra illa
KAST (Köpare av sexuella tjänster) - Råd och stöd för dig som vill sluta köpa sex eller har problem med porrsurfande. 
 Se även information under  "Porr och sexköp"
 Tillbaka

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj
Trygga barnen – För dig som lever i en familj där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats
Trappan Uppsala – Stöd till barn och ungdomar 5-20 år med föräldrar med alkohol/drogproblem, psykisk ohälsa, som har separerat, som upplevt våld i familjen
Maskrosbarn – För dig som har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk
Medberoendeoasen – För dig som är närstående till en person som är beroende. Sidan har skapats för att hjälpa just dig att må bättre.
Dina rättigheter (Kärleken är fri) – Stödchatt för barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
TRIS (Tjejers rätt i samhället) – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet.
Somaya kvinno- och tjejjour – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt
 Tillbaka

Mobbning och utsatthet – online och offline
Kränkt – Tips till dig som blivit oschysst behandlad på nätet
BEO (Barn- och elevombudet) – Arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar
Surfa lugnt – Information om säkerhet på internet
Friends – Arbetar mot mobbning
 Tillbaka

Alkohol, droger och andra missbruk
Drugsmart – Massa bra information om olika slags droger och tips på var en kan få hjälp om en har ett drogberoende
Maria ungdom – Vård för dig som har problem alkohol och/eller andra droger
Cannabishjälpen – En plats för alla som berörs av cannabis, fakta, frågor och svar och guide var en kan få hjälp
Anonyma Narkomaner – Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av narkotika
Anonyma Alkoholister – Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av alkohol
Al-Anon – Gemenskap för dig som är anhörig till en alkoholist eller missbrukare. 
Stödgrupper i Uppsala med omnejd – Uppsala Trappan, Enköping, Älvkarleby
Stödlinjen – Nationell stödlinje för spelare och anhöriga
 Se även information under  "För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj" och "Porr och sexköp".
 Tillbaka

Porr och sexköp
Changing Attitudes - Massa bra information om hur en blir påverkad av porr och hur sexköp och människohandel hör ihop. 
 Se även information under  "Våld och sexuella övergrepp"
 Tillbaka

För information och kontakt med socialtjänsten
Koll på soc – En sida som enkelt beskriver vad soc (socialtjänsten) är och kan göra för dig som är ung. Sidan drivs av Barnombudsmannen.
Socialtjänsten Uppsala
Socialjouren Uppsala – Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger
 Tillbaka

För stöd, mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen
Jourjurist – Kostnadsfri juridisk rådgivning av vår jourjurist Silvia Ingolfsdottir Åkermark
Jag vill veta – En sida om dina rättigheter när du utsatts för brott
Stödcentrum Uppsala – Samtalsstöd, rättegångsstöd och rådgivning för unga mellan 13 och 20 år som utsatts för brott
Brottsofferjouren –  Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott. De har även en sida som riktar sig speciellt till unga brottsoffer
RFSLs stödmottagning – Stödmottagning för hbtq-personer som utsätts för kränkningar, hot och våld
Juristjouren – Gratis juridisk rådgivning över telefon
Rättegångsskolan – En interaktiv sida med information om hur rättsprocessen går till
Brå (Brottsförebyggande rådet) – Fakta och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. 
Brottsoffermyndigheten
Polisen Uppsala
 Tillbaka

För transpersoner och dig som inte vill definiera dig
Transformering – En sida om trans, könsidentitet, kropp, vård, hälsa, relationer och sex. Här finns även kontaktuppgifter till alla könsidentitetsteam (i vården) i hela Sverige.
Transit – Samtals- och stödgrupper för unga transpersoner (Stockholm)
Transammans – Förbund för transpersoner och närstående. Har massa bra info om vårdens transutredningar och tips på transrelaterad kultur
Transförening FPES – Full Personality Expression Sweden
INIS – Stödförening för intersexuella i Sverige
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.
Jourer som liksom oss startat som tjejjourer men som nu vänder sig till tjejer och transpersoner – Stjärnjouren, Trans- och tjejjouren i Malmö, Indra Queer, Trans & Tjejjour
Transbutiken – Webbshop med transrelaterade produkter och hjälpmedel
 Se även information under  "För dig som är hbtq" och andra rubriker
 Tillbaka

För dig som är hbtq
Pegasus – Chatt och information om sex mot ersättning riktat mot unga hbtq-personer
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
RFSL Ungdom – Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Hbtqfamiljer – För hbtq-personer som är eller vill bli förälder
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

För dig som har en funktionsvariation
Funktionshinder.se – Möt andra med funktionsvariationer, läs historier och diskutera i forumet
Funkaportalen – Guide för vem och vad en ska kontakta för att få det stöd och de hjälpmedel en har rätt till plus mycket mer såsom reportage, teman, tester med mera.
Konsumentguiden - Guide för vad det finns för olika hjälp och stöd och länkar till olika organisationer
Riksförbundet Attention Ung –  Arbetar för att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (t.ex. ADHD, asperger/ASD, tourette, språkstörning) ska bli mer delaktiga i sin egen vård. 
Funkisprojektet – Drivs av RFSL. Projektet arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat till normbrytande funktionalitet, sexualitet och könsidentitet
Funktionsrätt – Medlemsorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning
Lika Unika – Verkar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokus ligger framförallt på funktionshinder kopplat till syn, hörsel och rörelse.
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

För yngre 
BRIS (Barnens rätt i samhället) – För dig under 18 år som undrar över något och/eller behöver stöd
Jourhavande kompis – För dig upp till 25 år som vill prata med någon
Rädda Barnen – Stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen
Barnombudsmannen – En statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

Sex och kroppen
UMO – Ungdomsmottagningen på nätet
RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
Transformering – Om sex och kroppen för dig som är transperson
Mitt Privatliv - En app om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ungdom/ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation. OBS! Inte en app som en laddar ner utan gå in på hemsidan från din mobil och följ instruktionerna där.
Fråga chans – En sida om sex och sånt för dig mellan 10 och 13 år
 Tillbaka

För dig som är ung och gravid, är eller vill bli ung förälder
Minna – Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma
Ung med barn – Stöd till dig som är ung, gravid och vill behålla barnet
Hbtqfamiljer - För hbtq-personer som är eller vill bli förälder
 Tillbaka

För killar
Killfrågor – Stödchatt för dig som identifierar dig som kille
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.
Under kevlaret - Stödchatt för dig som är kille
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt
 Se även information under andra rubriker
 Tillbaka

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete
Jämställ – Fakta, nyheter och jämställdhet och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete
Diskrimineringsombudsmannen
Feministiskt självförsvar
Interfem – En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade
United Sisters – United Sisters började som en plattform för tjejer. Idag är det för dig som är ung och känner att United Sisters är platsen du vill vara på.
Bang – feministisk tidning
Nationella sekretariatet för genusforskning
Feminetik – feministcommunity där du kan diskutera feminism med andra feminister
Rummet – En plattform för samtal, diskussion och analys för feminister och antirasister som rasifieras
Tips på instagramkonton med bland annat gästpostare: @kvinnohat, @makthavarna, @svartkvinna, @klasshat, @funkofobi, @muslimskkvinna, @machokulturen, @transiarkatet
 Tillbaka

Tycker du att det fattas något? Känner du till en jättebra sida du tycker vi borde länka? Mejla oss med ditt förslag! info@uppsalattj.se