Fackeltåg 8 mars! Det är 2020 och tjejer mår fortfarande piss

Datum: 8 mars 2020 17:3018:45
Plats: Uppsala

 Välkommen att gå i Uppsala tjej- och transjours årliga fackeltåg på internationella kvinnodagen – 8 mars. Vi brinner för våra rättigheter – gör det du med!

Tema ★ DET ÄR 2020 OCH TJEJER MÅR FORTFARANDE PISS ★
Vi möter dagligen unga tjejer och transpersoners berättelser om psykisk ohälsa som ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, depression, suicid, ätstörningar, låg självkänsla, ensamhet, otrygghet, stress, skuld och skam. Under 2019 tog vi i genomsnitt emot ett samtal om dagen som handlade om ångest.*

Den psykiska ohälsan bland unga började äntligen på riktigt uppmärksammas under det förra decenniet. Men ändå fortsätter unga cistjejer** och unga transtjejer må sämre och sämre***. Vi har pratat och pratat om psykisk ohälsa men vad har egentligen gjorts för att förändra situationen? Låt oss börja 20-talet med att göra något åt saken!

Här är våra krav:
★ Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin samt transvården.
★ Anställ fler psykologer och kuratorer på ungdomsmottagningarna.
★ Avsevärt stärka elevhälsan så att de på riktigt har resurser att arbeta både förebyggande och stödjande med psykisk ohälsa.
★ Säkrare och mer omfattande finansiering av tjej- och transjourer och liknande stödorganisationer.
★ Riksdagen antog en nollvision mot suicid 2008, vi kräver ett mer aktivt arbete för att detta ska börja visa sig i suicidstatistiken.

Vill du samma sak som vi? - GÅ MED OSS!

★ 17.30: Samling på Stora Torget
★ 18.00: Fackeltåget går genom centrala Uppsala för att avsluta vid på stora torget igen
★ Fackeltåget avslutas med sång av Uppsala feministkör, tal av Uppsala tjej- och transjour, spoken word av Johanna McCormick samt eldshow av Aurora (tidigare Illumina)

Facklor säljs på plats: 20 kr eller valfritt belopp över (kontant betalning eller swish)

Alla är välkomna!
Tillgänglighet: Fackeltåget börjar och avslutas på stora torget 

TILLGÄNGLIGHET:
Vi börjar och slutar på Stora Torget.
Underlaget är plant, växlar mellan asfalt, kullersten och stenplattor. Vi kommer att gå på gångvägen samt i högra körfältet där inga upphöjda kanter finns. Vid korsningen Bangårdsgatan/Kungsängsgatan kan trottoarkanter undvikas vid sidorna av gångvägen och vid Stora Torget kan de undvikas vid sidorna av torget. Underlaget kan variera beroende på väder, det kan vara halt på vissa ställen.

Talarna kommer att ha mikrofon och vi har en portabel ljudanläggning. Vi har en teckenspråkstolk på plats för det som sker på scenen. Ljudstyrkan kan variera beroende på väder och var en står. I själva tåget kan ljudvolymen vara hög då vi kommer att ha megafoner och skrika slagord tillsammans.

Fråga gärna oss om ni undrar något specifikt kring tillgängligheten. Funktionärer kommer att finnas på plats före och under tåget, de har antingen reflexvästar med vår logga eller reflexband, så fråga dem om du undrar något på plats!

__________
*Av de samtal som Uppsala tjej- och transjour tog emot under 2019 handlade 173 samtal om ensamhet, 130 om låg självkänsla, 320 om nedstämdhet, 134 om otrygghet, 269 om skuld/skam, 88 om stress, 243 om suicid, 365 om ångest, 99 om självskadebeteende och 14 om sexuellt självskadebeteende.
** En person är cis om könet den blev tilldelad vid födseln stämmer överens med dennes könsidentitet. En transtjej är en tjej som fick det juridiska könet ”man” när hon föddes.
*** Den psykiska ohälsan bland unga ökade med närmare 70 % mellan 2006 och 2016 (Socialstyrelsens rapport: Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna till och med 2016, 2017) och under det senaste decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100% (Folkhälsomyndighetens artikel: psykisk ohälsa bland barn och unga måste tas på allvar, 2018). 77 % av de som var under 20 år gamla och vårdades för suicidförsök under 2018 var tjejer (Folkhälsomyndigheten: Suicidförsök, 2020). 54 barn under 15 dog i suicid mellan 2008-2018 (Dödsorsaksregistret).