Jag vill boka er

Workshop, fem glada personer runt ett bord

Är du intresserad av att vi kommer och pratar om samtycke, ömsesidighet och sexuellt våld på din skola? Eller kanske vill du att vi ska komma och ha tjejgrupp på din fritidsgård? Kanske planerar du en temadag, eller så kanske du bara är sugen på en workshop eller föreläsning?

Det är många som hör av sig till oss och vill att vi ska delta i olika evenemang och det är jättekul. Viktigt att tänka på är att vara ute i god tid (helst flera månader), så att vi kan avvara några volontärer för det tänkta evenemanget. Skolpassen kan vi erbjuda direkt då vi har en anställd informatör för att hålla i de passen. Likaså föreläsningarna om sexuella trakasserier för skolpersonal som hålls av vår samordnare.

Detta kan vi erbjuda:

Skolpass - samtycke/sexuellt våld - för skolelever i åk 9 och gymnasiet
Feministiskt självförsvar - för unga
Sexuella trakasserier i skolan - för skolpersonal
Tjejgrupp
Temadagar
Presentation

Skolpass - Samtycke/sexuellt våld

Under detta skolpass får eleverna diskutera och göra övningar kring samtycke och ömsesidighet i sexuella situationer samt om motsatsen till ömsesidighet - d.v.s. sexuellt våld. De får lära sig mer om exempelvis kommunikation, var gränsen mellan okej sex och sexuella övergrepp går, var man kan vända sig för stöd och vård, hur en polisanmälan går till och vad lagstiftningen betyder och innebär. I utvärderingarna vi gjorde vårterminen 2019 uppgav 75% av eleverna att de fått bra kunskap om ömsesidighet, och 80% uppgav att de fått bra kunskap om sexuellt våld

Detta skolpass är kostnadsfritt och vänder sig till niondeklassare och gymnasieelever. Ni kan välja mellan att boka oss vid ett tillfälle à 120 minuter eller vid två tillfällen à 60 minuter - innehållet är detsamma. Hösten 2016 var SVT Uppsala på plats och gjorde ett reportage när vi höll en lektion på Katarinaskolan. I reportaget berättar vår informatör och några elever mer om skolpasset. Sedan starten 2015 har vi hållit lektionen för över 6500 elever.

Några elevröster från utvärderingarna:
Vad tyckte du var bra med lektionen?
"Allt!"
"Bra att få veta mer om sina rättigheter och hur man anmäler"

"Stämningen var bra även fast man pratar om ett ämne som inte är vanligt att prata om"
"Tydligt och pedagogiskt, positivt med olika typer av interaktiva övningar. Väldigt inkluderande."
"Bra att alla fick ställa frågor och att vi fick diskutera mycket"
"Väldigt bra formulerat - gjorde att man förstod lätt vilket gör att man blir mer uppmärksam kring detta i vardagen. Bra med info om vart man kan vända sig om man har det tufft, för det har många."

 Mer information och bokning

Feministiskt självförsvar

Våra pass i feministiskt självförsvar vänder sig till alla tjejer (cis och trans) och unga HBTQ+-personer. Under passen övar vi mentalt, verbalt och fysiskt självförsvar genom olika övningar och diskussioner. Vi kan hålla engångspass eller ha flera pass med samma grupp. Passen kan även hållas separatistiska för bara tjejer (cis och trans) eller för bara HBTQ+-personer 

 Mer information och bokning

Sexuella trakasserier i skolan

En 60-minuters gratis föreläsning om hur skolpersonal kan bemöta och förebygga sexuella trakasserier i skolmiljö. Föreläsningen riktar sig till skolpersonal från förskola till gymnasie (mest riktat mot högstadie- och gymnasieskolor men absolut relevant för mellanstadie-, lågstadie- och förskolor). Kan kombineras med en efterföljande workshop där deltagarna i grupp får diskutera olika case. 

Föreläsningen tar upp:
  Varför det är viktigt att arbeta med (bemöta, förebygga) sexuella trakasserier
  Definition av begreppen med tydliga konkreta exempel
  Skolans ansvar
  Strategier, reaktioner och konsekvenser - främst ur ett utsatthetsperspektiv
  Hur ska jag göra? - Halva föreläsningen läggs på denna punkt 
 
"Hur ska jag göra?" är uppdelad i tre steg:
1. Vad du som individ kan göra - konkreta exempel
2. På organisationsnivå - hur skolan bör arbeta med detta 
3. Långsiktigt förebyggande arbete - tips på metodmaterial
 
Utvärderingar från drygt 800 lärarstudenter, lärare och annan skolpersonal som sedan 2016 tagit del av föreläsningen:

  86% tyckte att föreläsningen var mycket bra
  79% angav att de fått konkreta verktyg för att kunna bemöta sexuella trakasserier
  77% angav att det efter föreläsningen är större chans att de ingriper mot sexuella trakasserier
(senast uppdaterat dec 2019)

"Konkreta handfasta tips. Belyser aspekter jag ej tidigare tänkt på”
"Bra initiativ i allmänhet, alla lärare MÅSTE ha dessa baskunskaper"

”Många konkreta exempel på åtgärder och mycket material att använda i undervisningen” 
”Underbar, informativ och peppande för att kunna arbeta normkritiskt!”

  För bokning: Mejla info@uppsalattj.se eller ring vår anställda samordnare på 076-052 99 30.

Tjejgrupp

När vi har en tjejgrupp innebär det att vi under våra besök hos er (förslagsvis 10 stycken) träffar en grupp tjejer som vi pratar, diskuterar och har olika övningar tillsammans med. De teman som vi då arbetar med är allt ifrån kropp, sex och gränsdragning till vänskap, systerskap, självkänsla och det tjejerna själva tar upp. När vi håller dessa grupper utgår vi mycket ifrån gruppens egna behov och önskningar och anpassar oss efter dessa. Samtalen och övningarna syftar till att stärka gruppen och de enskilda tjejernas självkänsla och självförtroende.

Om ni har en befintlig tjejgrupp så kan vi också komma ut vid ett par eller ett enstaka tillfälle och arbeta med något specifikt tema.

Just nu har vi endast möjlighet att träffa befintliga tjejgrupper vid ett par eller ett enstaka tillfälle.

 Mer information och bokning

Temadagar

Vi kan besöka er under era temadagar och hålla workshops/föreläsningar om ämnen som normer, våld, kärlek, sex, gränssättning/civilkurage, m.m.  
Då får alla deltagare göra olika värderings- och diskussionsövningar, där fokus främst ligger på deras tankar och reflektioner men också på den kunskap som vi som jour har. Kontakta oss i god tid för detta så att vi kan ge er en offert samt anpassa innehållet så att det passar just er. 

 Mer information och bokning

Presentation

Vi kan även komma till er skola, arbetsplats, förening eller organisation och berätta om vår verksamhet och om hur vi arbetar. Även då kan vi arrangera workshops kring tidigare nämnda ämnen, se temadagar ovan.

 Mer information och bokning

Mer information och bokning

Vår utåtriktade verksamhet drivs vår anställda informatör och av Uppsala tjej- och transjours jourare (volontärer).

Boka: Mejla boka@uppsalattj.se eller ring vår anställda informatör på 073-681 04 80.

 Tillbaka
 Fler kontaktmöjligheter