...

Hej jag har en fråga och det är vad ni tycker om feministe som också är manshatare? För mig var det lite konstigt att vara feminist som ska få båda könen lika mycket värda men säger att man hatar män. Jag tycker att dom bara har använt fel ord och kanske borde formulera sig lite bättre tillexempel att säga att man bara hatar män dom sexualiserar kvinnor och är dåliga.

Svar

Hej!
Vad bra att du hör av dig till oss med dina funderingar!
Du undrar vad vi på jouren tycker om feminister som är manshatare då du (om jag förstått dig rätt) tycker att det inte riktigt går ihop med feminism som handlar om att alla oavsett kön är lika mycket värda.

Jag tänker lite att det nog finns olika anledningar till att olika feminister uttrycker att de hatar män eller är manshatare. Du ger ett bra exempel på att det kan handla om en felformulering, att vissa kanske menar bara vissa män – de som sexualiserar kvinnor. Och jag tänker att det kan finnas fler exempel. Det finns feminister som uttrycker att de är manshatare och också förklarar vad de menar med sitt manshat – att de hatar mansrollen och inte själva männen. Att hata mansrollen handlar om att hata hur samhället på olika sätt
säger att killar och män ska vara. Hur män uppfostras, vilka förväntningar som finns på män och hur vi får se killar och män i reklam, filmer och sånt. I en typisk mansroll så ingår till exempel att inte visa känslor, att vara stark, att alltid vilja ha sex och att vara lite våldsam. Och det är en roll som är skadlig för alla – killar, män, tjejer, kvinnor och ickebinära personer. Killar och män tillåts till exempel inte vara känsliga eller säga nej till sex och tjejer, killar och ickebinära blir till exempel utsatta för våld och sexuella övergrepp av killar och män. 

Det kanske också kan handla om att en person blivit utsatt för många hemskheter av olika killar och män och därför känner en ilska och ibland ett hat mot just killar och män i allmänhet då tilliten till killar och män har blivit skadad. Och säkert finns det fler andra anledningar till att en del feminister kallar sig för manshatare.

Då det finns många olika anledningar till att kalla sig för manshatare så kan jag inte ge ett rakt svar på vad vi som jour tycker om feminister som kallar sig det. 

Vi som jour arbetar utifrån en feministisk värdegrund och vi tror inte att hat riktat mot personer eller grupper är rätt väg att gå för att uppnå jämställdhet. Vi arbetar kritiskt mot hur killar, tjejer och transpersoner förväntas vara och bete sig och hur detta leder till orättvisor och förtryck. Även om vi inte tror på hat så är det viktigt att inte döma någon som känner hat då en inte vet bakgrunden till varför personen känner så.  

Hoppas du fått svar på din fråga!
Uppsala tjej- och transjour