Temaföreläsning

Föreläsning
Datum: 23 november 2020 13:0014:30
Plats: Digital
Arrangör: Ungdomsjouren Fria

Om unga tjejers utsatthet för sexuellt våld under coronapandemin

Vi på Ungdomsjouren Fria har under året märkt av ett ökat söktryck i vår stödchatt för unga tjejer i samband med coronapandemin. Utöver att antalet chattar har ökat har flera av samtalen även berört ämnet sexuellt våld och deras utsatthet. Vi vill därför som en del av "en vecka fri från våld" och Time´s Up uppmärksamma just detta ämne.

På grund av rådande restriktioner så har vi valt att korta ner dagen till endast en föreläsning som sker digitalt.

Kl.13.00- 13.15 Ungdomsjouren Frias verksamhetsutvecklare Sofia Liedberg inleder med en lokal bild av jourens
stödsamtal under coronapandemin.

Kl.13.15 - 14.30 Föreläsning med Hanna Nordberg, sakkunnig i våldsprevention på Unizon. Hanna kommer redogöra för jourernas samlade bild av tjejers och kvinnors utsatthet för sexuellt våld under coronapandemin ur ett nationellt perspektiv

Anmälan görs genom följande länk:
https://register.gotowebinar.com/register/6319452286865148943