Internationella flickdagen 11 oktober

INTERNATIONELLA FLICKDAGEN: "VI BEHÖVER EN TJEJMILJARD!"

"Den psykiska ohälsan är vår tids folkhälsoutmaning, där samhällskostnaderna varje år beräknas till 135 miljarder. En jämförelse är att 2015 stod kostnaderna för psykisk ohälsa för nästan fem procent av Sveriges BNP. Sveriges statsbudget 2019 är cirka 1 000 miljarder. Unizons tjej- och ungdomsjourer, med Tjejzonen som initiativtagare, vill därför att regeringen öronmärker 1 miljard för insatser och verksamheter inriktade på tjejers hälsa." Länk till debattartikeln.

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.