Livmoder
Gilla3 

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer orsakas av ett virus som sprids genom slidsex. För en del leder viruset till livmoderhalscancer, medan andra får kondylom och vissa läks från det av sig själva. Risken minskar om man använder kondom. De som smittas av viruset har oftast ett aktivt sexliv och i början känner de inte av sjukdomen alls.

Innehåll

Hur smittar det?

Det är inte själva cancern som smittar utan viruset som kan orsaka cancer. Viruset kan smitta både när tjejer har sex med tjejer och med killar. Det smittar som mest när det blir små sår i slidans tunna hud och det blir det lättast vid slidsex. Det tar 10-20 år innan cancern utvecklar sig. Därför hinner den oftast stoppas innan den blir allvarlig. De första besvären brukar vara blödningar från livmodern efter sex och toalettbesök. Det är väldigt ovanligt att tjejer som är under 25 år gamla får livmoderhalscancer.

Alla tjejer och kvinnor mellan 23 och 60 kallas på regelbundna kontrollen där livmodertappen undersöks. Om kontrollen visar att det blivit området runt livmodertappen förändrats, kan det bli aktuellt med en operation, strålbehandling eller cellgifter.

I Sverige är livmoderhalscancer en av de tre vanligaste cancerformerna bland kvinnor mellan 15 och 44 år. Det finns forskning som visar att rökning kan öka risken, eftersom rökning minskar immunförsvaret.

Vaccinera dig!

Alla tjejer som är födda 1999 och senare får numer vaccinet gratis i skolan! Vaccinet ges genom tre sprutor i överarmen eller låret, med några månaders mellanrum. Det ger bäst effekt om du inte har haft slidsex innan. Det kan vara en bra idé att vänta med slidsex eller ha sex med kondom tills alla sprutorna är tagna. Det är viktigt att gå på cellprovskontroller var 3:e år även om man blivit vaccinerad.

Faktagranskad av: Madeleine Kilsbeck, BBS Barnmorskemottagningar