Gilla19 

Stöd och information

Du kan alltid vända dig till en tjej-, trans- eller ungdomsjour. Här är fler platser som du kan vända dig när du undrar något eller behöver stöd.

Stöd på andra språk än svenska

Jourhavande Kompis – Chatt: Stöd på engelska och dari
Somaya kvinno- och tjejjour – Mail, telefon: Kvinno- och tjejjour med skyddat boende och stöd på flera språk
Femcenter – Telefon: Kvinnojour med skyddat boende och stöd på flera språk
Terrafem – Telefon: Kvinnojour med skyddat boende och stöd på flera språk, har juristjour
Rådgivningsbyrån – Mail, telefon: Gratis juridisk rådgivning frågor om asyl och invandring till Sverige
Brottsofferjouren – Telefon, mail: Råd och hjälp till dig som utsatts för ett brott. De ger stöd på flera olika språk. För att bli kontaktad ska du fylla i ett forumlär på deras hemsida
Youmo – Information: Om kroppen, relationer och mående på arabiska, dari, somaliska, tigrinska, engelska och lätt svenska
Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk – Mail, videosamtal, medföljning: Stöd på svenskt teckenspråk samt stöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter

Psykisk ohälsa och sjukdomar

Självmordslinjen – Chatt, mail, telefon, forum: Stöd för dig som går i tankar på att ta ditt liv, och för dig som är orolig för någon annan
Hjälplinjen – Telefon: Psykologisk hjälp för dig i kris, du kan ringa med texttelefon
BRIS – Stödgrupper: För dig under 18 år som har en förälder som mår psykiskt dåligt eller som tagit sitt liv
BUP – Information: Om vilken hjälp du kan få hos BUP och hur det går till när du kontaktar dem
Snorkel – Information och tips: Om stress, oro och ångest
Shedo – Chatt, mail, forum: Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar
HOBS Ungdomszon (Hälsa oberoende av vikt och storlek) – Chatt, forum, information: Stöd och gemenskap för unga med övervikt
Livlinan – Information och tips: För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt
Kuling – Chatt, forum, stödgrupper: För dig som har en förälder med psykisk sjukdom
Tilia – Chatt, maila, stödgrupp online, läger: För dig som är ung och mår psykiskt dåligt
Svenska OCD-förbundet – Stödgrupper och information: För dig med tvångssyndrom
Tjejzonens ätstörningsjour – Chatt: Stöd för tjejer med ätstörningar
Frisk & Fri – Chatt, mail, telefon, stödgrupper, öppna träffar: Stöd för dig med ätstörningar
Ätstörning.se – Information: Om ätstörningar
SPES – Telefon, stödgrupper: För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord
Pillerpodden – Podcast av och för unga med psykisk ohälsa
Vårdguiden 1177 – Sjukvårdsrådgivning på nätet och telefon

Våld och sexuella övergrepp

Roks – Hitta jour: Samlar kvinno- och tjejjourer du kan få stöd av, här kan du hitta ett skyddat boende om du behöver gömma dig. Roks driver Tjejjouren.se tillsammans med Unizon
Unizon – Hitta jour: Samlar jourer du kan få stöd av, här kan du hitta ett skyddat boende om du behöver gömma dig. Unizon driver Tjejjouren.se tillsammans med Roks
Novahuset – Chatt, mail, medföljning, sexualrådgivare, jurist: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp, online och offline
Föreningen Storasyster – Chatt, mail, medföljning, stödgrupper, sexolog, mottagning, jurist: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp
Föreningen Tillsammans – Mail, medföljning, stödgrupp, mentorskap: Ungdomsjour med fokus på sexuella övergrepp
Låtossprataomsex.nu – Information: Om hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka ens sexliv och tips och råd till dig som behöver det
Mikamottagningem Stockholm – Mail, telefon, drop-in, Kik: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har även anhörigstöd
Mikamottagningen Göteborg – Mail, telefon, möten: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även för dig med erfarenhet från till exempel stripp- eller porrbranschen. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har anhörigstöd
Stöd efter övergrepp – Hitta stöd: Samlar verksamheter som kan vara till stöd efter sexuella övergrepp
Pegasus – Chatt, Kik, Snapchat, Skype, mail, telefon, möte: Stöd och information till dig som haft eller har sex mot ersättning och är en ung hbtq-person
Rise – Mail, telefon, stödgrupper, läger: Stöd till vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen
ATSUB – Mail, telefon, stödgrupper, läger, besök: Stöd till dig som utsatt för sexuella övergrepp i barndomen och till dig som anhörig
Kvinnofrid.se – Information: NCKs kunskapsbank om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och våld och förtryck i hederns namn
ECPAT – Information: Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnpornografi, trafficing och barnsexhandel
Kvinnofridslinjen – Telefon: Stöd för alla som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, även för anhöriga. Du kan ringa med texttelefon
Preventell – Telefon, besök: Stöd för dig som oroas eller skräms över dina sexuella tankar och är rädd för att göra dig själv eller andra illa

Sexuellt självskadebeteende

Stockholms Tjejjour – Chatt, mail, telefon, stödtjej: Stöd för dig med sexuellt självskadebeteende. På Stockholms Tjejjour kan du få en stödtjej om du vill ha kontakt under en längre tid med en och samma person
1000 möjligheter – Chatt, stödkontakt, mottagning, jurist: Ungdomsjour i Stockholm med stöd för dig med sexuellt självskadebeteende. Deras verksamhet Ellencentret samarbetar med en testmottagning om du vill boka tid för provtagning för könssjukdomar och även med en gynekolog som har stor erfarenhet av att möta personer som har sex mot ersättning
Novahuset – Chatt, möte, medföljning, mottagning, jurist: Ungdomsjour i Linköping med stöd för dig med sexuellt självskadebeteende. Stödsamtal via möten kan ske i Linköping eller Norrköping, medföljning är tillgängligt i hela Östergötland
Stöd Online – Chatt: Stöd för alla som har eller haft sex mot ersättning. Drivs av 1000 möjligheter och Novahuset
Ersta Hopp – Mail, telefon, möten, stödgrupper: Verksamhet i Stockholm med stöd för alla över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten
Mikamottagningem Stockholm – Mail, telefon, drop-in, Kik: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har även anhörigstöd
Mikamottagningen Göteborg – Mail, telefon, möten: Stöd, praktisk hjälp och medicinsk rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och fått ersättning för sex, skadat dig med sex eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även för dig med erfarenhet från till exempel stripp- eller porrbranschen. De hjälper till i kontakt med myndigheter och har anhörigstöd

kontrollerad i din familj

Dina rättigheter (Kärleken är fri) – Chatt, mail: För dig utsatt för våld och förtryck i hederns namn
TRIS – Telefon, jurist: Specialiserade på att stötta och skydda mot våld och förtryck i hederns namn. Har skyddat boende och särskild kompetens i att möta unga med intellektuella funktionsnedsättningar som även riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet.
Somaya kvinno- och tjejjour – Mail, telefon: Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har stöd på flera språk
Linnamottagningen – Telefon, aktiviteter: Råd, stöd och skyddat boende för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt
Origo – Telefon: Råd stöd och information för unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Origo samlar spetskompetens från polis, kuratorer och barnmorskor på ett och samma ställe. Du kan vara helt anonym
Hedersförtryck.se – Information: Även telefonrådgivning för dig som är yrkesverksam eller jobbar ideellt med våld i hederns namn

Mobbning och utsatthet – online och offline

Kränkt.se – Information: Tips från Datainspektionen till dig som blivit oschysst behandlad på nätet
Din rätt i skolan – Information och anmälan: Barn och elevombudet arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar, det här är deras hemsida riktad till unga
Surfa lugnt – Frågelåda och information: Tips och information om utsatthet, säkerhet och vardag på nätet
Friends – Mail och information: Arbetar mot mobbning
Tystnainte.se – Information och stöd: För dig som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat

Alkohol, droger och andra missbruk

Trygga barnen – Chatt, mail, Snapchat, aktiviteter: För dig som lever i eller vuxit upp i en familj där någon haft problem med alkohol, droger eller mått psykiskt dåligt
Maskrosbarn – Chatt, coach online, medföljare, läger: För dig som har en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld
BRIS – Stödgrupp: För dig under 18 år som har en förälder som missbrukar eller mår psykiskt dåligt
Medberoendeoasen – Information: Råd och resurser för dig som är nära någon som är beroende, för att hjälpa dig att må bra
Drugsmart – Frågelåda, stödgrupper: Stöd, råd och information kring droger och drogberoende
Maria ungdom – Vård i Stockholms Län: För dig som har problem alkohol och/eller andra droger
Cannabishjälpen – Information: Råd och information kring cannabis och tips om var en kan få hjälp
AN, Anonyma Narkomaner – Mail, telefon, grupper: Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av narkotika
AA, Anonyma Alkoholister – Mail, telefon, grupper: Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av alkohol
Al-Anon & Alateen – Stödgrupper: Gemenskap för dig som är anhörig till en alkoholist eller missbrukare
ACA – Stödgrupper: ACA (Adult Children of Alcoholics Anonymous) är en gemenskap för personer som vuxit upp i hem med där någon varit missbrukare
Ersta Vändpunkten – Stödgrupper: För dig som är anhörig till någon med missbruk. Åldersanpassade  grupper där den yngsta gruppen startar från 4 års ålder och den älsta är för de över 26 år och uppåt, Stockholm
Bonavia – Stödgrupper: För dig som har en förälder eller annan vuxen i din familj som dricker för mycket eller använder narkotika eller läkemedel. Det finns barngrupper och ungdomsgrupper samt föräldragrupper för de med barn i de andra grupperna, Göteborg
Stödlinjen – Chatt, mail, telefon: För sig som spelmissbrukare eller för dig som anhörig till en spelmissbrukare

socialtjänsten

Koll på soc – Information: För dig som på ett enkelt sätt vill veta vad soc (Socialtjänsten) är och vad de kan göra för dig som är ung

Förälder i fängelse

Bufff – Chatt, telefon, möten: Stöd och information till dig som har mamma, pappa eller en annan familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård

Sällskap hem

Nattknappen – Ring: På fredagar och lördagar kl 23:00-03:30 kan du i Stockholms län ringa till Nattknappen för att prata med någon när du ensam är på väg hem

Brottsofferfrågor, juridik och rättsprocessen

Jag vill veta – Information: Om dina rättigheter när du utsatts för brott
Brottsoffermyndigheten – Information: Om hur en rättsprocess eller polisanmälan går till, saker som är bra att veta om du utsatts för brott eller vill ha ersättning
Brottsofferjouren (BOJ) och Unga BOJ – Mail, telefon, medföljare: Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott
RFSL Stödmottagning – Mail, telefon, möten: Brottsofferjour för hbtq-personer som utsätts för kränkningar, hot och våld. Även för anhöriga eller yrkesverksamma
Juristjouren – Telefon: Gratis juridisk rådgivning kring familj, arv, arbete och bostad
Rättegångsskolan – Information: Interaktivt hjälpmedel för dig som vill veta vad som händer före, efter och under en rättegång
Brå – Information: Statistik och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets arbete
Polisen - Information och anmälan: Om vilket stöd du har rätt till som brottsoffer, saker att tänka på vid en anmälan och när en utsatts för brott och länk till att göra en polisanmälan online

För transpersoner

Transformering – Information: En sida om trans, könsidentitet, kropp, vård, hälsa, relationer och sex. Här finns även kontaktuppgifter till alla könsidentitetsteam (i vården) i hela Sverige.
Transit – Samtals- och stödgrupper: För unga transpersoner (Stockholm)
Transammans – Samtalsgrupper och information: Gemenskap för transpersoner och närstående. Hemsidan har information om vårdens utredningar och tips på transrelaterad kultur
FPES, föreningen för transpersoner – Lokalföreningar, forum, träff: Gemenskap och opinionsbildare för transpersoner och närstående
INIS – Forum, information: För intersexuella i Sverige
Trans- och queerjourer – Chatt, mail, telefon, stödkontakt: Stöd för dig som är trans eller queer

För dig som är hbtq

Pegasus – Chatt, Kik, Snapchat, Skype, mail, telefon, möte: Stöd och information till dig som haft eller har sex mot ersättning och är en ung hbtq-person
RFSL – Information, gemenskap och organisering: För dig som vill engagera dig för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
RFSL Ungdom – Gemenskap och organisering: Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Trans- och queerjourer – Chatt, mail, telefon, stödkontakt: Stöd för dig som är trans eller queer

För dig med en funktionsvariation

TRIS – Telefon, jurist: Särskild kompetens i att möta unga med intellektuella funktionsnedsättningar som även riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet
Mitt Privatliv – Information: Om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ung eller ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation
Funktionshinder.se – Forum: Möt andra med funktionsvariationer, läs historier och diskutera i forumet
Funkaportalen – Information: Guider kring vad för stöd och hjälpmedel du har rätt till i skolan och på andra platser, reportage om olika saker och möjligheten att vara med i Funkaportalens panel som testar tillgängligheten på olika saker.
Riksförbundet Attention Ung – Information: För dig som är ung och har ADHD, asperger/ASD, tourettes eller språkstörning. Sidan har texter och filmer om dina rättigheter, skolan, vården, fritiden och egna berättelser.
Funktionsrätt Sverige – Organisering och informationsmaterial: Samlar flera funktionsrättsförbund och arbetar för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning
Lika Unika – Opinionsbildar och samlar riksförbund som jobbar med rättigheter kring funktionshinder kopplat till syn, hörsel och rörelse
Nationell Kvinnojour och stöd på teckenspråk – Mail, videosamtal, medföljning: Stöd på svenskt teckenspråk samt stöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter

Sex och kroppen

UMO – Information och frågelåda: Ungdomsmottagning på nätet
RFSU – Chatt, frågelåda, telefon, klinik: För dig som har tankar och funderingar kring kroppen, sex, preventivmedel och könssjukdomar
Transformering – Information: Om sex och kroppen för dig som är transperson
Mitt Privatliv – Information: Om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ung eller ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation
Fråga chans – Information: En sida om sex och sånt för dig som är 10-13 år
Låtossprataomsex.nu – Information: Om sexualitet, sex och kroppen och också om hur erfarenheter av sexuella övergrepp kan påverka ens sexliv, med tips och råd till dig som behöver det
Svensk Förening för Sexologi – Hitta stöd: Lista över sexologiskt stöd på olika platser i Sverige

För dig som är ung och gravid, är eller vill bli ung förälder

Minna – Möte, grupper: Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma
Hbtqfamiljer.se – Information: RFSL:s texter för hbtq-personer som är eller vill bli förälder

För killar

Killfrågor – Chatt: Stöd för dig som definierar dig som kille
Under kevlaret – Chatt, sluten Facebookgrupp: Stöd för dig som definierar dig som kille
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd: För dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt
Frisk & Fri – Chatt, mail, telefon, stödgrupper, öppna träffar: Stöd för dig med ätstörningar
Jourhavande kompis – Chatta: Stöd på svenska, engelska och dari
Olika ungdomsjourer – Chatt, mail, telefon: Stöd för dig som ung och ung vuxen
Se även information under andra rubriker

Mer stöd och information

Jourhavande kompis – Chatta: Stöd på svenska, engelska och dari för dig upp till 25 år
BRIS – Chatt, mail, telefon, forum, stödgrupper: Stöd för dig under 18 år om vad du än behöver prata om. Också gruppstöd för dig i familjehem, dig som flytt till Sverige, du som har en förälder som tagit sitt liv och dig som har en förälder som missbrukar eller mår psykiskt dåligt
Jourhavande präst – Chatta, maila, ring: Här kan du prata med en präst som har tystnadsplikt. Du behöver inte vara kristen för att kontakta dem
Jourhavande Medmänniska – Ring: En jourtelefon som har öppet nattetid varje dag i veckan. De som svarar är inte professionella kuratorer utan vanliga medmänniskor
Kyrkans SOS – Maila, ring: Det spelar ingen roll vad du tror på eller om du är religiös över huvud taget
Barnombudsmannen – Information: Företräder barn och ungas rättigheter och intressen

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete

Jämställ.nu – Information: Fakta, nyheter och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete
DO, Diskrimineringsombudsmannen – Information och anmälan: Myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering
Interfem – Organisering och information: En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade
United Sisters – Grupper, coach, öppna träffar: United Sisters startade som en plattform för tjejer och är idag för alla unga som känner att det är platsen de vill vara på
Bang – Tidning: En feministisk tidning
Nationella sekretariatet för genusforskning – Information: Om genus, genusvetenskap, genusforskning och jämställdhetsforskning
Feminetik – Gemenskap: Feministcommunity där du kan diskutera feminism med andra feminister
Rummet – Plattform: Blogginlägg, diskussion och analys för feminister och antirasister som rasifieras
IM, Kvinnoträffen – Gemenskap: Mötesplats för nyanlända och etablerade kvinnor i Stockholm

 

Utifrån en lista sammansatt av Stjärnjouren

Senast testad åtkomst till länkat innehåll 2019-11-14.