Gilla108 

Statistik

"Vadå jämställdhet? Varför är ni så arga för? Vi lever ju i ett modernt samhälle, tjejerna har det minst lika bra som killarna! Och kvinnor slåss faktiskt också."

Det är uttalanden som kan vara svåra att svara på, även för folk som är övertygade feminister. Här är lite hjälp på vägen. Det är inga åsikter – bara fakta.

Siffrorna visar att män begår nästan alla brott, tjänar mer pengar för samma jobb och är mycket mindre drabbade av stress, ätstörningar och sexualbrott än vad kvinnor är.

Bredvid varje statistikpunkt står en hänvisning till vilken källa vi har hämtat informationen ifrån.

Innehåll

 • Brott - sexualbrott och utsatthet, våld, kränkningar och trakasserier
 • Hälsa - oro, smärta, självskada och ätstörningar
 • Skola och arbete - tjejer pluggar mer men tjänar mindre

 

brott

Män begår nästan alla brott. När det gäller till exempel våldtäkt, rån, mord och dråp stod män för mellan 93 till 100 procent av alla åtalade år 2016. [1]
 

Sexualbrott och utsatthet

 • Nästan hälften av alla unga tjejer har varit med om att någon på nätet försökt få dem att prata om sex eller skicka bilder med sexuellt innehåll när de inte velat det. Det är fyra gånger vanligare att en tjej har råkat ut för det än att en kille gjort det. [2]
 • 2,5 procent av eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 har blivit pressade eller tvingade till sex av någon man först lärt känna på nätet. [3]
 • Mest utsatta för sexualbrott är unga kvinnor på 16–24 år. År 2016 uppgav 14 procent av dem att de utsatts för sexualbrott under året. [4]
 • Det är tre gånger vanligare att för tjejer (29,3 %) än killar i gymnasiet (9,6 %) att ha erfarenhet av sexuella övergrepp från uppväxten. [5]
 • 2014 åtalades 1 129 män för sexualbrott, och 10 kvinnor. 28 procent av sexualbrotten var våldtäkter. Där var 100 procent av de åtalade män. [6]
 • Av alla anmälda våldtäkter mot vuxna år 2016 var 96 procent mot kvinnor, 3 560 st. [7]
 • Av de personer som 2016 misstänktes för våldtäkt mot kvinnor var 99 procent män. [8]
 • Av alla anmälda våldtäkter 2016 begicks 45 procent av dem mot barn under 17 år. 88 procent av dem var mot flickor. [9]
 • Mellan 2010 och 2016 har det anmäls drygt 51 sexualbrott om dagen. [10]
 • Av tillfrågade kvinnor 2015 hade 3 procent utsatts för sexualbrott, jämfört med 0,4 procent av männen. [11]
 • De allra flesta våldtäkterna sker inomhus av en person som kvinnan känner. [12]
 • En femtedel av alla världens kvinnor utsätts för sexuella övergrepp innan de fyllt 15 år. [13]
 • Sexuellt våld används som ett utbrett vapen mot tjejer och kvinnor i krig. [14]

Våld

 • 85 procent av alla som åtalats för brott mot liv och hälsa, som till exempel misshandel, är män. [15]
 • I genomsnitt 17 kvinnor misshandlas till döds i Sverige varje år av en man hon är eller har varit tillsammans med. [16]
 • Var tredje vecka dödas en kvinna av sin partner i Sverige. [17]
 • Våld mot kvinnor  kostar samhället mellan 2,7 och 3,3 miljarder kronor varje år. 38 miljoner av dem var sjukhuskostnader. [18]
 • Det mesta av misshandeln mot kvinnor sker inomhus  och gärningsmannen någon de känner. [19]
 • Globalt sett är det över en tredjedel, 38 procent, av alla mord på kvinnor som begås av en man som hon är tillsammans med. [20]
 • 140 miljoner tjejer och kvinnor världen över beräknas vara könsstympade. Runt 38 000 könstympade tjejer och kvinnor bor i Sverige. Ungefär 7 000 av dem är under 18 år. [21]

Kränkningar och trakasserier

 • Dubbelt så många tjejer som killar utsattes för stalkning 2016 (upprepade trakasserier, hot och förföljelse), och mer än tre gånger så många kvinnor som män. [22]
 • Av i elever i årskurs 9 hade var sjunde tjej, eller drygt 14 procent, blivit hotade under det senaste året. Ungefär en tredjedel av dem, 5 procent, hade blivit utsatta för hot flera gånger. För killarna var motsvarande siffra 2,2 procent. [23]

Hälsa

 • Mer än var femte kvinna, eller 23 procent, har någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli överfallen eller hotad. För män är motsvarande siffra 6 procent. [24]
 • Över hälften av alla tjejer mellan 16-29 år, 51 procent, besväras av oro, ängslan eller ångest. Motsvarande siffra för killar är ungefär en tredjedel, 32 procent. [25]
 • Två av tre tjejer mellan 16-18 år (69 %) känner sig stressade, jämfört med en tredjedel av killarna (34 %). [26]
 • Det är 20 procent vanligare med smärta och värk hos tjejer än hos killar. Det är 61 procent av tjejerna och 40 procent av killarna mellan 16-24 år som upplever problem. [27]
 • Dubbelt så många kvinnor som män har känt sig värdelösa, eller inte lika mycket värda som andra. [28]
 • Sju av tio som får sjukhusvård på grund av sitt självskadebeteende i åldersgruppen 0-24 år, är tjejer. [29]
 • Nästan dubbelt så många kvinnor som män är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. [30]

 • Mellan 2012 och 2014 tog i genomsnitt 39 tjejer mellan 15 och 24 år sitt liv varje år. För killar var det mer än dubbelt så många. [31]

 • Ätstörningar är ungefär 9 gånger vanligare bland tjejer än bland killar. [32]

Tjejer pluggar mer men tjänar mindre

 • Tjejer får bättre skolresultat än killar i naturvetenskap, men det är fortfarande killarna som får mest plats när det gäller talutrymme och uppmärksamhet på lektionerna. [33]
 • Fler kvinnor (54%) än män (40%) utbildar sig efter gymnasiet. [34]
 • Av de som går ut högskolan är 63 procent kvinnor och 37 procent män. [35]
 • Fem år efter examen har kvinnor i genomsnitt nästan en fjärdedel lägre lön än män som har en lika lång utbildning. [36]
 • Kvinnor tjänar i genomsnitt 88 procent av mäns löner och män tjänar i genomsnitt 114 procent av kvinnors löner. [37]
 • Det vanligaste jobbet bland män är företagssäljare. Det vanligaste bland kvinnor är undersköterskor i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden [38]
 • Yrken där det arbetar många kvinnor ger ofta mindre betalt, vilket är intressant i sig. Men om en räknar bort det och andra faktorer finns det fortfarande en löneskillnad mellan män och kvinnor som Statistiska centralbyrån kallar för en "oförklarad löneskillnad". I genomsnitt ligger den på 5 procent. Bland bankchefer och liknande är den oförklarliga löneskillnaden 32 procent. Där tjänar kvinnor i genomsnitt 68 procent av vad männen tjänar, utan att det gått att hitta en förklaring. För mäklare inom finans är den oförklarliga löneskillnaden på 50 procent. Män tjänar alltså dubbelt så mycket som kvinnor, utan förklaring. [39]
 • I genomsnitt tjänar män drygt 50 tusen kronor mer än kvinnor varje år. [40]
 • Papporna tar bara ut en femtedel av föräldraledigheten. [41]

 

Källor

Senast testad åtkomst till länkat innehåll 2017-08-23.

 1. Brå, Personer lagförda för brott 2016, s. 44
 2. MUCF, Utsatt, 2012, s.12
 3. MUCF, Utsatt, 2012, s.19
 4. Brå, Artikel på webbsida "Våldtäkt och sexualbrott", 2017-11-15
 5. Stiftelsen allmänna barnhuset med flera, Unga sex och internet i en föränderlig värld, 2015, s. 26
 6. SCB, På tal om kvinnor och män 2016, s. 88
 7. Brå, Sammanfattning anmälda brott 2016, s.16
 8. Brå, Sammanfattning misstänkta 2016, s. 30
 9. Brå, Sammanfattning anmälda brott 2016, s. 16
 10. Brå, sökning: "sexualbrott"
 11. Brå, Nyhet på webbsida "Utsatthet för sexualbrott har ökat bland kvinnor", 2016-11-03
 12. Brå, Kartläggning av polisanmälda våldtäkter, 2005, s. 6, 61
 13. Unifem, Faktablad Get the Facts: Violence against Young Women and Girls, 2010
 14. Kvinna till kvinna, Sexuellt våld som vapen, 2012, FN, Conflict-related sexual violence: Report of the Secretary-General, 2015, samt webbsidor hos NCK och Unicef
 15. SCB, På tal om kvinnor och män 2016, s. 88
 16. Brå, Våld i nära relationer 2014, s. 88
 17. Brå, Våld i nära relationer 2014, s. 88
 18. Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009, s. 339
 19. Brå, Nationella Trygghetsundersökningen 2016, s. 42
 20. WHO, Faktablad Violence against women, 2016
 21. Socialstyrelsen, nyhet på webbsida "Ökad kunskap om antalet könsstympade", 2015-01-15 och Socialstyrelsen, Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning: en uppskattning av antalet, 2015, s. 13
 22. Brå, sökning: "olaga förföljelse"
 23. Brå, Skolundersökningen om brott 2015, 2016, s. 29
 24. SCB, Nyhet på webbsida "Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC): Var femte kvinna har avstått från att gå ut på kvällen", 2017-04-26
 25. Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan i Sverige 2016, s. 19
 26. SCB, artikel på webbsida "Så lever unga i Sverige - Fakta om ungas liv", tredje diagrammet, 2016
 27. SCB, Ohälsa och sjukvård 1980-2005, s. 41
 28. SCB, Ohälsa och sjukvård 1980-2005, s. 54
 29. Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan i Sverige 2016, s. 22
 30. Socialstyrelsen, Utmattningssyndrom 2003, s. 35
 31. Folkhälsomyndigheten, rapporten Folkhälsan i Sverige 2016, s. 23
 32. Kunskapscentrum för Ätstörningar, webbsida
 33. Skolverket, artikel på webbsida "Pojkar tar fortfarande mer plats än flickor i klassrummet", 2016-08-26
 34. SCB, På tal om kvinnor och män 2016, s. 26
 35. SCB, På tal om kvinnor och män 2016, s. 32
 36. SCB, artikel på webbsida "Olika inkomst för lika utbildning", 2016-06-08
 37. SCB, Nyhet om Inkomstrapport 2015
 38. SCB, webbsida, andra och tredje tabellen
 39. SCB, artikel på webbsida "Stora skillnader i lön mellan de högst och lägst betalda yrkena", 2016
 40. Medlingsinstitutet, Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016, s. 14
 41. Försäkringskassan, Föräldrapenning och yrke Korta analyser 2016:1, s. 3