Projekt

Stockholms Tjejjour driver varje år en rad uttåtrikade, opionsbildande och kvalitetssäkringsprojekt. Projekt är en viktig del av vår verksamhet, på så vis kan vi kvalitetssäkra projekt, använda vår unika erfarenhet för att skapa debatt som rör tjejers mänskliga rättigheter. Här kan du se både våra gamla och våra aktuella projekt!

STOPP! - om sex som självskadebeteende

Maskros - extra stöd till incestutsatta tjejer (avslutat)

Motstånd - tjejer tillsammans mot sexuella övergrepp (avslutat)

Superhjältar! - om tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (avslutat)

Bifogade filer