Irisprojektet

Irisprojektet är ett nystartat projekt av Stockholms tjejjour och syftar till att öka kunskapen om tjejer med NPF.

Att vara ung, tjej och ha en funktionsvariation är tre faktorer som ökar risken att bli utsatt för våld. Tyvärr finns det inte så mycket kunskap om detta och tjejer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utreds fortfarande i mycket lägre utsträckning än killar. Det innebär att tjejer med NPF osynliggörs, och därmed också den utsatthet det kan innebära. Exempelvis kan personer med NPF behöva mer stöd av närstående och omgivningen och är därför en grupp som är mer sårbar för att utsättas för våld av en anhörig. 

Det finns idag ingen stödorganisation som särskilt vänder sig till tjejer och kvinnor med NPF. Det finns heller ingen digitalt stödforum för tjejer med NPF, trots att gruppen har mycket hög digital närvaro. Det stöd som erbjuds, bland annat av Sveriges ca 70 tjej-, trans-, och ungdomsjourer är inte anpassat för tjejer med NPF.

Irisprojektet syftar till att utveckla en bemötandemodell för att kunna erbjuda individanpassat stöd till tjejer med NPF i åldrarna 10-30 år. Vi ska vara en stödorganisation dit en kan vända sig och prata med någon som har kunskap om de olika förutsättningar och svårigheter det kan innebära att vara tjej och ha NPF, och om den utsatthet det kan innebära. Bemötandemodellen ska utformas utifrån vad målgruppen uttrycker att de behöver men saknar vad gäller stöd. Den ska anpassas till alla våra stödfunktioner; chatt, mejl, telefon, samtal IRL och långvarig stödkontakt.

I projektet ingår också att ta fram en handbok och att utbilda andra tjejjourer i bemötandemodellen. 

Projektet är ett tvåårigt projekt och finaniseras av Postkodsstiftelsen.

Vad är NPF?

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsvariation/funktionsnedsättning. Det är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som tex autism, ADHD, språkstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. En kan ha flera diagnoser samtidigt. 

En NPF-diagnos kan vara väldigt olika från person till person men kan handla om olika saker som är svårt för en i vardagen, till exempel kan en ha svårt att koncentrera sig, svårt att läsa eller svårt med socialt samspel. Det kan kännas som att omgivningen har svårt att förstå en, och att en själv har svårt att förstå omgivningen. 

Här har vi samlat information från olika källor om vad NPF är och hur det kan ta sig uttryck. 

Det är vanligt att du har lätt för vissa saker men svårt för andra, om du har NPF. Till exempel kanske du har lätt för att engagera sig i sådant som intresserar dig, men mycket svårt för sådant som inte motiverar dig. De sakerna brukar du därför ofta undvika eller skjuta upp.
Källa: 117.se

Det syns inte utanpå att man har ADHD, men det känns ofta i kroppen. ADHD kan göra så att det blir svårt att sitta still, lyssna eller vänta på sin tur. 
Källa: Attention (Om ADHD)

För personer med Asperger/AST är det lätt att förstå orden men det kan vara svårare att förstå kroppsspråket. 
Källa: Attention (Om Aspergers syndrom/AST)

På Attentions hemsida kan du läsa mer om ADHD, Autism, Språkstörning och Tourettes syndrom. Där finns också korta filmklipp om några av NPF-tillstånden.  

Saknar du något på denna sida? Kontakta oss gärna:

Linn Fröjdendahl (projektledare): linn.frojdendahl@stockholmstjejjour.nu

Malin Meissner (projektledare): malin.meissner@stockholmstjejjour.nu