Vill du bidra?

Är du intresserad av att arbeta i Tjejjouren Rut? Vill du på andra sätt stödja vårt arbete?

Aktiv medlem

Som aktiv medlem i Tjejjouren Rut behöver du vara över 18 år och beredd att avsätta tid för ideellt arbete. Som introduktion får du gå en kortare tjejjoursutbildning hos oss, då vi informerar om och diskuterar vår verksamhet och olika saker som berör unga tjejer.

Vi har en medlemsavgift på 100 kr/ år.

Stödmedlem

Du kan också välja att bli stödmedlem. Då stödjer du oss ekonomiskt med en valfri summa pengar, men deltar inte i själva jourarbetet. Ditt bidrag hjälper oss som ideell förening att täcka kostnader för till exempel utbildningsmaterial och marknadsföring.

Sponsor

Till exempel företag eller föreningar kan sponsra oss genom att skänka ett ekonomiskt bidrag eller material. Sponsorer presenteras under vår särskilda sponsorflik.

(Om vi anser att en sponsor inte delar vår värdegrund tar vi oss rätten att avstå.)

Hör gärna av dig till oss för mer info: tjejjourenrut@gmail.com