Utåtriktad verksamhet

Tjejjouren Ronja vill synliggöra samhällsproblemet mäns och killars våld mot tjejer och kvinnor och bedriver därför en omfattande informationsverksamhet till dem som vill få kunskap om och skapa sig en förståelse för tjejers livssituation.

Vi erbjuder  informationer till dem som är intresserade av Tjejjourens arbete. Vi håller även i Tjejcaféer en gång i månaden dit du som tjej* är välkommen! 

… Vi besöker skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser. Anordnar evenemang och tjejcafé i våra lokaler för alla som definierar sig som tjejer. Har du en annan idé på vart du tycker att vi skulle passa – kontakta oss!

Nu är hösten äntligen här och vi är redo för att ta emot bokningar! Vill du att vi kommer och pratar om bl.a. våld och samtycke på din arbetsplats, fritidsgård eller skola? Är du lärare och vill boka en tjejgrupp i din klass? Är du elev och vill att vi besöker din klass – antingen för en tjejgrupp eller en kortare workshop? Är du fritidsledare och planerar en temadag? Eller så är du kanske bara sugen på en workshop eller föreläsning med oss? Då har du kommit helt rätt!

Allt arbete vi gör är kostnadsfritt.

Vi erbjuder följande:

 • Tjejcaféer
 • Informationsföreläsningar
 • Tjejgrupper
 • Workshops
 • Temadagar
 • Övrigt

Tjejcaféer 
 

Vi tycker det är viktigt med trygga rum med bara tjejer* där vi kan hänga tillsammans, fika, dela erfarenheter utifrån att vara tjej. Vi har tjejcafé första måndagen i månaden (förutom januari, juli och augusti). Vi träffas i föreningen Kvinnohuset på Kristinagatan 11, 18:00-20:30 (ett rosa hus). Vi säljer fika till självkostnadspris.

Informationsföreläsningar

Tjejjouren Ronja samarbetar mycket med Västerås skolor. Vi håller i  informationsföreläsningar för elever på högstadie- och gymnasienivå. Vi tycker det är oerhört viktigt att träffa elever i skolan för att nå de som själv inte skulle komma till oss. Genom att prata om det vi möter ger vi en chans till utsatta att få kontakt. Det vi föreläser om kan även vara viktigt för de som arbetar, eller kommer arbeta med detta i framtiden, med att möta människor då chansen är stor att de någon gång kommer möta en kvinna eller tjej som blivit utsatt för våld. 

Allt arbete vi gör är kostnadsfritt för er skola.

Vi har två inriktningar på föreläsningar: 

 • Föreläsning om tjejjourens arbete och de olika typerna av våld

 • Föreläsning om tjejjourens arbete med inriktning på sexuella trakasserier

Vi kan ha information för både tjejer och killar men det är värt att tänka på hur värdefullt det kan vara för tjejerna att få chans att prata med oss själva.

Föreläsning om tjejjourens arbete och de olika typerna av våld

Under denna föreläsning berättar vi om:

•                    Vår verksamhet och hur vi jobbar

•                    Vad vi möter

•                   De olika typerna av våld

•                    Vad är en våldtäkt? 

•                    Varför går hon inte? (Våldets normaliseringsprocess)

•                    Vardagsrädslor (Vad gör tjejer och killar i vardagen för att inte bli utsatt för våld?)

Föreläsning om tjejjourens arbete med inriktning på sexuella trakasserier

Under denna föreläsning berättar vi om vår verksamhet, och lyfter fram de olika typer av våld som vi möter men har huvudfokus på sexuella trakasserier.

Vi belyser:

•                    Vår verksamhet och hur vi jobbar

•                    Kort om de olika typerna av våld

•                    Vad är sexuella trakasserier?

•                    Hur ska jag agera om jag blir utsatt?

•                    Vad säger lagen?

•                    Vad har skolan för ansvar?

•                    Vad kan vi göra för att förändra?

Låter det intressant?                   

Kontakta i så fall oss via mail: tjejjouren-ronja@kvinnohuset-vasteras.org eller telefon: 021-127010.

*Cis- och transtjejer.

Tjejgrupper

Bokar ni in en tjejgrupp innebär det att vi på Tjejjouren Ronja kommer till din skola och håller regelbundna träffar med en grupp tjejer som själva valt att delta. Förslagsvis hålls grupperna under skoltid och vi brukar träffas 8-10 gånger.

Ämnen vi diskuterar på tjejgrupper:

 • Feminism & Systerskap
 • Vänskap
 • Respekt
 • Kroppen
 • Sex
 • Relationer
 • Våld

Vi anpassar alltid innehållet till gruppens egna behov. Syftet med tjejgruppen, samtalen och övningarna är att stärka tjejernas självkänsla och självförtroende. Att vara med i en tjejgrupp ska vara både givande, lärorikt och peppigt!

Viktigt att tänka på när det gäller tjejgrupp är att den är förankrad med övrig personal på skolan. Då vi gärna ser att den hålls under skoltid är det viktigt att övrig personal stöttar tjejerna i att de väljer att vara med i tjejgruppen samt att de inte får ogiltig frånvaro från lektionen. Prata gärna med oss om detta så kommer vi mer än gärna och håller en kort presentation för ditt arbetslag gällande vårt arbete.

Workshops

Detta pass riktar sig till skolelever eller fritidsgårdar. Den första delen av tiden berättar vi om vår verksamhet, hur vi jobbar och vilka olika typer av våld vi möter. Efter detta håller vi i olika värderingsövningar för att få eleverna att reflektera över det vi pratat om. Den sista delen av workshopen riktar sig till endast tjejerna i klassen, här lämnas även utrymme till frågor.

Temadagar

Planerar din verksamhet att hålla en temadag? Vi kommer gärna och medverkar! Under temadagar föreläser vi om vår verksamhet och om flera olika ämnen. Vi håller även i workshops kring dessa ämnen som kan vara exempelvis sex, kärlek, mobbning, gränssättning, våld och normer. Då får alla deltagare göra olika värderings- och diskussionsövningar, där fokus främst ligger på deras tankar och reflektioner men också på den kunskap som vi som jour har.

Övrigt 

Vi kommer gärna och har bokbord på din skola eller om ni har någon annan idé på aktivitet vi kan hålla i? Tveka inte att kontakta oss!

Ni når oss på  tjejjouren-ronja@kvinnohuset-vasteras.org eller telefon: 021-127010.