Länkar

Tjej funderar

Här har vi samlat länkar till andra ställen som kan ge bra information och/ eller råd och stöd inom flera olika ämnen. 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar kring något speciellt eller om du bara vill prata av dig! Läs mer om hur du kontaktar oss under fliken "kontakt".

För stöd på andra språk:​

Rädda barnens hjälplinje – Telefonstöd för ensamkommande barn. Erbjuder stöd på tre språk (engelska, dari och arabiska). 

Femcenter – Kvinnojour som driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.

Terrafem  – Driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.

Somaya – Kvinno- och tjejjour erbjuder telefonstöd och skyddat boende. Erbjuder stöd på många olika språk.

Rådgivningsbyrån – asylsökande kvinnor är en ideell förening som erbjuder gratis juridisk rådgivning i alla frågor som rör asyl och invandring till Sverige, tex hur det går till att söka asyl, vem som får stanna, vilka regler som gäller för familjeåterförening eller hur man kan få svenskt medborgarskap.

Psykisk ohälsa och sjukdomar:

Självmordslinjen  – Stöd för dig som går i tankar på att ta ditt liv

Hjälplinjen – Nationell stödtelefon med psykologisk hjälp för dig i kris

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) – Information till dig som är ung om vilken hjälp du kan få hos BUP och hur det går till när du kontaktar BUP.

Snorkel – En sida om nedstämdhet, oro, ångest och stress med tips om vad du kan göra om du upplever något av det.

SHEDO – Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar

Maskrosbarn – För dig som har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk

Livlinan – För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt

Kuling – För dig som har en förälder med psykisk sjukdom 

Tjejzonen – Stöd genom chatt för tjejer med ätstörningar

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Ätstörning.se – Om ätstörningar

SPES  – Riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stödcentrum. För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord

Vårdguiden 1177  – Sjukvårdsrådgivning på nätet och telefon.

MiniMaria Nynäshamn - MiniMaria är till för dig upp till 23 år och som befinner sig i riskzonen för missbruk eller som redan har ett missbruk/beroende.

Ungdomsmottagningen Nynäshamn

Våld och sexuella övergrepp:

Stödefterövergrepp - samlar olika verksamheter som kan vara till stöd för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Sidan riktar sig till utsatta, dess anhöriga och till yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.

Kvinnofridslinjen – Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit.  

Okej sex – Information om vad som är okej sex och vad som inte är okej sex samt information om sexuella övergrepp.

Novahuset – För dig som varit utsatt eller har frågor om sexuella övergrepp – online som offline. Oavsett könsidentiet och sexuell läggning.

Föreningen Storasyster – För dig som utsatts för sexuella övergrepp. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning. 

Stöd online – För dig som säljer eller sålt sex eller haft sex mot ersättning på annat vis. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Föreningen Tillsammans – Mentorskap och stödgrupper för dig som utsatts för sexuellt våld. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. De har även en lokalavdelning i Uppsala.

Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest

ATSUB – Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn

Kvinnofrid – Faktacentrum om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

ECPAT  – Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel; barnpornografi, trafficking och barnsexturism. 

Preventell – Nationell hjälplinje för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd för att göra dig själv eller andra illa.

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj:

Trygga barnen – För dig som är ung och lever i en familj där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats.

Dina rättigheter (Kärleken är fri)  – Stödchatt för barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

TRIS (Tjejers rätt i samhället) – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet.

Somaya kvinno- och tjejjour – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck

Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt.

Ljuspunkten Nynäshamn - För dig som är barn eller tonåring med missbrukande föräldrar finns samtalsgruppverksamheten Ljuspunkten.

Mobbning och utsatthet:

Kränkt – Tips till dig som blivit oschysst behandlad på nätet.

BEO (Barn- och elevombudet) – Arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar.

Surfa lugnt – Information om säkerhet på internet.

Friends – Arbetar mot mobbning.

För information och kontakt med socialtjänsten:

Koll på soc – En sida som enkelt beskriver vad soc (socialtjänsten) är och kan göra för dig som är ung. Sidan drivs av Barnombudsmannen.

Socialtjänsten i Nynäshamn  

Socialjouren Södertörn - Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger.

För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen:

Jag vill veta – En sida om dina rättigheter när du utsatts för brott

Brottsofferjouren –  Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott. De har även en sida som riktar sig speciellt till unga brottsoffer (http://www.ungaboj.se/)

RFSLs brottsofferjour – Brottsofferjour för hbtq-personer som utsätts för kränkningar, hot och våld

Juristjouren – Gratis juridisk rådgivning över telefon

Rättegångsskolan – En interaktiv sida med information om hur rättsprocessen går till

Brå (Brottsförebyggande rådet) – Fakta och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Brå har också en sida som vänder sig till ungdomar, Brottsrummet (http://www.brottsrummet.se/sv/startsida)

Brottsoffermyndigheten

Polisen Nynäshamn

För yngre:

BRIS (Barnens rätt i samhället) – För dig under 18 år som undrar över något och/eller behöver stöd

Jourhavande kompis – För dig upp till 25 år som vill prata med någon.

Rädda Barnen – Stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen

Barnombudsmannen – En statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Sex och kroppen:

UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

Fråga chans – En sida om sex och sånt för dig mellan 10 och 13 år

Säkrare sex – En sida om säkert sex som skyddar mot könssjukdomar och oönskad graviditet

Ungdomsmottagningen Nynäshamn

För dig som är ung gravid eller ung förälder:

Minna – Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma.

Ung med barn – Stöd till dig som är ung, gravid och vill behålla barnet.

För transpersoner och dig som inte vill identifiera dig:

Transformering  – En sida för dig som vill ta reda på mer kring trans och könsidentitet

1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete:

RFSL  – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSL Ungdom – Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Jämställ – Fakta, nyheter och jämställdhet och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete

Diskrimineringsombudsmannen

Feministiskt självförsvar

Interfem – En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade.

United Sisters – United Sisters började som en plattform för tjejer. Idag är det för dig som är ung och känner att United Sisters är platsen du vill vara på.

Bang – feministisk tidning

Feminetik – feministcommunity där du kan diskutera feminism med andra feminister

Rummet – En plattform för samtal, diskussion och analys för feminister och antirasister som rasifieras.

Tycker du att det fattas något? Känner du till en jättebra sida du tycker vi borde länka? Maila oss på tjejjourenpax@gmail.com med ditt förslag!