Vilka är ni i tjejjouren?

Knuten näve, diamanter och texten Girl Power

Medlemmarna är tjejer mellan 20-30 år som arbetar aktivit inom jouren. Alla har deltagit i en studiecirkel för att kunna bemöta de tjejer som kontaktar oss på bästa sätt. Studiecirkeln omfattar utbildning inom tjejjourens arbete, mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor, feminism och lagar och rättigheter. Vi i jouren fungerar inte som psykologer utan snarare som medmänniskor då vi lyssnar och stöttar tjejer på deras egna villkor.