Göm besöket

Om du delar dator med andra kanske du vill ta bort de spår som du lämnar efter dig på datorn, så att ingen annan ska kunna se vilka sidor du har surfat på. Här kan du läsa hur du gör.

När du surfar, lagrar datorn de webbsidor du besöker på sin hårddisk. Den gör så för att det ska gå snabbare att visa sidan nästa gång du besöker den.

Många webbläsare är också inställda på att komma ihåg de webbadresser som du varit inne på, för att du lätt ska kunna besöka dem igen. De visas då i sökfältet nästa gång du skriver in samma adress. Om du delar dator med andra, ser de också den informationen.

Om du inte vill att någon ska kunna se att du besökt en viss sida, måste du göra några enkla inställningar. Se efter vilken webbläsare du har och följ instruktionerna nedan. Vi beskriver hur du gör i fyra vanliga webbläsare: Explorer, Firefox, Safari och Chrome. 

Firefox
Rensa privat information
Klicka på Verktyg. Välj Rensa ut känsliga data. Här kan du välja att rensa bort allt eller vissa delar. Kryssar du i alla rutor rensas även dina lösenord. När du har valt vad du vill rensa bort, klicka på "Rensa nu".

Spara inte information
Om du inte vill att webbläsaren ska komma ihåg vilka sidor du varit inne på, klicka på Verktyg. Välj Inställningar, Sekretess. Här kan du avmarkera rutorna som är ikryssade.

Internet Explorer
Rensa privat information
Klicka på Verktyg. Vält Ta bort webbhistorik. Här kan du ta bort allt, då försvinner även lösenord. Du kan också välja vad du vill ta bort genom att klicka på knapparna ovanför Ta bort allt.

Spara inte information
Klicka på Verktyg, välj Internetalternativ, Allmänt. Klicka på Inställningar under Webbhistorik. Skriv 0 längst ner, under Tidigare besökta webbplatser. För att inte spara lösenord och webbadresser: Klicka på Verktyg, Internetalternativ, Innehåll, Komplettera automatiskt, Inställningar. Avmarkera rutorna och klicka på OK.

Safari
Rensa privat information och spara inte
Klicka på Historik. Klicka på Visa all historik om du vill välja det du ska ta bort. Om du vill dölja alla spår, väljer du Rensa historik. Du kan inte få tillbaka den information som raderas.

Chrome
Rensa privat information 
Klicka på Historik och sedan på på Visa fullständig historik. Du kan här markera det du vill ta bort genom att kryssa i rutan bredvid webbsidan och sedan klicka på Ta bort valda objekt. Du kan också klicka på Ta bort webbinformation och välja att ta bort allt du varit inne på under en viss tidsperiod. Du kan inte få tillbaka den information som raderas. 

OBS. När du har rensat kommer det inte synas vilka sidor du har besökt. Men en person som ofta använder samma dator eller samma inlogg som du har möjlighet att se att historiken har rensats. Andra användares historik rensas ju också.