Laptop

Hitta mer information

Här hittar du några hemsidor som innehåller fakta om allt från sjukdomar till sex och diskriminering.

Barn- och elevombudet

www.skolinspektionen.se/sv/BEO

Har du blivit kränkt i skolan? Läs om dina rättigheter och sök stöd hos skolinspektionens barn- och elevombud.

DO - diskrimineringsombudsmannen

www.do.se

Läs om diskriminering, vilka rättigheter du har och hur du anmäler att du blivit diskriminerad.

Drugsmart

www.drumsmart.com

Drugsmart är en sida om alkohol och droger och vänder sig till ungdomar.

Kondom.nu

www.kondom.nu

En sida om kärlek, sex och kondomer.

P-guiden

www.p-guiden.nu

En sida om tjejer, sex och preventivmetoder.

Polisen

www.polisen.se

På polisens hemsida kan du läsa om brott (www.polisen.se/komtilloss) eller göra en polisanmälan.

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

www.rfsl.se

Här hittar du information om sex, hälsa och rättigheter riktat till homo-, bi- och transpersoner.

RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning

www.rfsu.se

På RFSU´s hemsida hittar du tonvis med bra information om kroppen, sex, preventivmedel och könssjukdomar. De har också en egen klinik, rådgivning och terapi över telefon.

Rättegångsskolan

www.rattegangsskolan.se

En digital genomgång av allt som har med rättegångar att göra.

UMO

www.umo.se

På UMO, ungdomsmottagningen på nätet, hittar du information om allt som har med ungdomar att göra, från pubertet till blyghet.

SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN

www.1177.se

Hitta din närmaste vårdcentral, ring sjukvårdsrådgivningen eller läs om nästan alla sjukdomar som finns.