Bok

Barnkonventionen

Det här är för dig som är under 18 år. För att du ska ha extra skydd och stöd, för att vuxna inte ska utnyttja att du inte har lika lång livserfarenhet eller är lika stark.

Vad är barnkonventionen för något?

Barnkonventionen har 41 artiklar som handlar om allt ifrån att man inte får sälja barn till att de har rätt till utbildning. Ett land kan inte välja att bara följa en artikel, konventionen är hel och odelbar. Man brukar säga att fyra artiklar är extra viktiga, de sammanfattar vad konventionen handlar om:

alla barn har lika rättigheter och är lika mycket värda

I artikel 2 står det att barn inte får bli diskriminerade, alltså inget barn får bli sämre behandlat av någon anledning, till exempel för att det har en viss hudfärg, tror på en viss gud, har någon funktionsnedsättning. För dig som är tjej kan det vara extra viktigt att veta att barnkonventionen slår fast att man inte får behandla dig sämre än en person som definierar sig som kille.

Myndigheter, politiker och domstolar måste tänka på vad som är bäst för barn i alla beslut

Det heter att barns bästa ska komma i främsta rummet och står i artikel 3.

Du har rätt till liv, utveckling och överlevnad

Det betyder att du ska ha rätt till mat, mediciner och att gå i skolan. Du har rätt till dina känslor och att tänka fritt. För att kunna utvecklas måste man också känna sig trygg. Det står i artikel 4.

Du har rätt att uttrycka dina åsikter

Det står i artikel 12 och betyder till exempel att om en myndighet, som till exempel socialtjänsten, ska bestämma om något som rör dig har du rätt att säga vad du tycker. Och de måste lyssna till dig.

Det coola med barnkonventionen är att den gäller alla som är under 18 år. Du har samma rättigheter oavsett vilket land du kommer från, om dina föräldrar tror på en viss gud eller om din familj har mycket eller lite pengar.

FN:s konvention om barns rättigheter är en överenskommelse mellan nästan alla länder i världen. Den går ut på att alla regeringar är ansvariga för att barns rättigheter tillgodoses.

Alla nationella lagar måste stämma överens med konventionen och det finns en speciell kommitté som regeringarna måste rapportera till.

LÄS MER

Du kan läsa hela Barnkonventionen, i kort eller lång version, på Unicefs hemsida.

Författare: Malin Tilling