Tjej tittar åt sidan, har ett hjärta omgivet av trassel

Sexuellt självskadebeteende

Utsätts du återkommande för sexuellt våld? Har du sökt dig till sexuella situationer som du vet att du inte kommer må bra av? Det är inte ditt fel och det finns hjälp att få. Här hittar du information om sexuellt självskadebeteende och platser där du kan få hjälp och stöd.

Innehåll

VAD ÄR SEXUELLT SJÄLVSKADEBETEENDE?

Sexuellt självskadebeteende kallas av många för sex som självskadebeteende eller sex som självskada. Det tycker vi är missvisande eftersom det inte handlar om sex, utan om sexuellt våld. Att använda begreppet självskadebeteende  är däremot viktigt eftersom många med egna erfarenheter av ett sexuellt självskadebeteende beskriver det så.

Flera likställer ett sexuellt själskadebeteende med att skada sig genom att skära sig, bränna sig eller liknande. Skillnaden är att när en har ett sexuellt självskadebeteende så är det någon annan som skadar en. Det innebär att en är brottsutsatt och det är viktigt att komma ihåg att det inte är något som en själv kan vara ansvarig för, det är förövaren som bär hela skulden. Att benämna det som ett självskadebeteende ska inte missförstås som att det är tjejens fel att hon skadas. Det är inte tjejerna som skadar sig, de skadas av någon annan. De som står för skadan är ofta killar och män. Det är på dem skulden och ansvaret ligger, inte på den som utsätts.

Ett sexuellt självskadebeteende innebär för många att upprepat hamna i utsatta situationer där en utsätts för sexuellt våld. Det kan vara många olika skadliga sexuella situationer där någon annan gör en illa på olika sätt. Ibland kan den som utsätts själv ha sökt sig till situationerna som ett sätt att försöka bli av med känslor som en inte står ut med.  Att det här ibland sker på egna initiativ ska inte blandas ihop med frivillighet eller samtycke.

VARFÖR?

Ett sexuellt självskadebeteende fyller precis som andra självskadebeteenden en funktion för den som har det. Det fyller olika funktioner för olika människor men för många handlar det om att minska outhärdliga känslor som ångest eller påträngande minnen av traumatiska händelser som en varit med om. Sexuellt självskadebeteende är väldigt logiskt. Det är en överlevnadsstrategi.

Det är inte en viss typ av personer som utvecklar sexuella självskadebeteenden utan ett självskadebeteende är en konsekvens av svåra erfarenheter. Erfarenheterna kan se olika ut, men majoriteten som utvecklar ett sexuellt självskadebeteende gör det som en konsekvens av att ha utsatts för sexuella övergrepp. Erfarenheterna är ofta traumatiska och medför jobbiga känslor som en inte står ut med och som en inte vet hur en ska hantera. Det sexuella självskadebeteendet blir ett sätt att få känslorna att försvinna för stunden. Men efteråt blir känslorna ofta mycket värre. Snabbt uppstår en ond spiral som är svår att bryta. Eftersom självskadebeteendet är ett sätt att trycka bort känslor en inte klarar av så kan en känna sig tvungen att fortsätta med självskadebeteendet trots att en vill sluta. En del av drivkraften kan vara starka skam- och skuldkänslor. 

Det sexuella självskadebeteendet utgör en ständig risk för utsatthet och kan lätt bli en ond spiral av sexuella övergrepp, upptrappat självskadebeteende och ökad psykisk ohälsa. Det finns ibland en koppling mellan sexuellt självskadebeteende och att befinna sig i prostitution. Det är viktigt att komma ur sitt självskadebeteende och det behövs ofta hjälp utifrån.

ATT BRYTA ETT SEXUELLT SJÄLVSKADEBETEENDE

Många tycker att det är svårt att berätta om ett sexuellt självskadebeteende, samtidigt som det ofta är det som krävs för att få hjälp att komma ur det.

Även om det inte är många tjejer som själva använder begreppen våldtäkt eller misshandel när de beskriver det sexuella självskadebeteendet så utsätts många för olika former av sexuellt våld.  Det kan vara svårt för den som har ett sexuellt självskadebeteende att beskriva vad det är som händer och ord som till exempel våldtäkt kan kännas svåra och jobbiga att använda. För den som tar mot berättelsen är det därför viktigt att synliggöra våldet för den som utsätts, och också den eller dem som står bakom våldet – förövarna.

När en har ett sexuellt självskadebeteende spelar det ingen roll om en tagit kontakt med den som skadar en, inte sagt eller kunnat visa nej, eller om en skrivit eller sagt att en vill. Att skadas är just det som ett sexuellt självskadebeteende handlar om. Det tar inte bort det faktum att en utsätts för sexuellt våld.

En del i ångesten när en har ett sexuellt självskadebeteende kan ligga i att en själv har varit aktiv i att söka upp förövare. Det betyder inte att det som förövaren gör mot en är ens eget fel. Tvärtom så är det är alltid den som utsätter som bär skulden, inte den som utsätts. Det är viktigt att komma ihåg att det som en varit med om är något brottsligt som går att anmäla. Tänk också på att även om du inte vill anmäla, eller om du inte vet hur du vill göra, kan du alltid höra av dig till en tjejjour för att få prata med någon och ha någon som lyssnar.

HJÄLP OCH STÖD

Det är bra om den en vänder sig till för stöd och hjälp har kunskap om sexuellt självskadebeteende. Eftersom många har utsatts för flera sexuella övergrepp kan traumabehandling behövas.

När en ska berätta något för första gången kan det vara skönt att få vara anonym. Hos tjej-, trans- och ungdomsjourerna är du anonym och de som tar emot dig har avlagt ett tystnadslöfte. Ibland är det ett skönt första steg att ta och sedan kan den jour du vänder dig till hjälpa dig att ta nästa steg, om du vill. Ett nästa steg kan till exempel vara att träffa en psykolog som kan trauma som konsekvens av sexuellt våld och sexuellt självskadebeteende. Det kan också vara att göra en polisanmälan eller kontakta socialtjänsten. På tjej-, trans- och ungdomsjourerna bestämmer du själv vilka steg du vill eller inte vill ta och vi står på din sida.

Några jourer och verksamheter är extra bra på stöd till dig som har ett sexuellt självskadebeteende. Dem har vi samlat på sidan Stöd och Information under rubriken Sexuellt självskadebeteende.