Tjejer i en soffa

Vad är en tjejjour, transjour och ungdomsjour?

Tjejjourer finns för att stötta och stärka tjejer. Du kan kontakta en tjejjour över chatt, mail eller telefon och du kan vara helt anonym. Flera går det också bra att besöka.

Till tjejjourena kan alla som identifierar sig som tjej höra av sig. Det finns också tjej- och transjourer. De vänder sig till tjejer och alla transpersoner. Till ungdomsjourerna kan alla höra av sig, oavsett kön.

Jourerna är ideella föreningar. Det betyder att de inte tjänar pengar på att ha jouren. De flesta som är med engagerar sig alltså helt gratis på sin fritid.

I Sverige finns det runt 50 tjejjourer, 20 ungdomsjourer, och ett par trans- och tjejjourer. Du kan hitta alla jourer här på Tjejjouren.se.

Innehåll

Hur går det till?

Du kan kontakta en jour genom att mejla, chatta, ringa eller knacka på. De flesta tjej-, trans- och ungdomsjourer har en kontaktjour som är öppen en eller flera gånger i veckan. Till en del jourer går det till och med att sms:a sina frågor. På tjejjourerna är det alltid kvinnor och tjejer som svarar.

Vad kan jag prata om?

Många av de som hör av sig till tjej-, trans- och ungdomsjourerna har utsatts för våld och övergrepp eller mår dåligt på olika sätt. Andra behöver någon att prata av sig om skoldagen med, eller undrar något som har med sex eller kroppen att göra.

Vilka jobbar på en tjej-, trans- eller ungdomsjour?

Jourtjejerna och de jouraktiva är inte utbildade kuratorer, läkare eller poliser. De är engagerade medmänniskor med olika bakgrund, som ställer upp för att de vill och för att de vet att det behövs. På en del jourer jobbar bara ett par stycken medan andra jourer är större och har över hundra medlemmar. De som har en lokal har oftast en liten lokal med plats för dator, telefon och kanske en soffa att hänga i.

Behöver jag berätta vem jag är?

När du pratar med en tjejjour, en tjej- och transjour eller en ungdomsjour behöver du inte säga vad du heter. Alla har tystnadslöfte och du som hör av dig kan vara helt anonym.

Vad gör jourerna mer?

Många tjejjourer anordnar workshops, tjejgrupper, sommarläger och självförsvarskurser. Det kan trans- och ungdomsjourerna också göra, och det finns även de jourer som nattvandrar, går ut och pratar i skolor och har aktivitetskvällar.

Är tjej-, trans- och ungdomsjourerna feministiska?

I princip alla vilar på en feministisk värdegrund. Att till exempel stötta tjejer som lider av ätstörningar, att stärka de som har diskriminerats eller informera någon som har utsatts för våld om sina rättigheter är ju ett strålande sätt att utöva feminism på!

Jag vill engagera mig

Vill du engagera dig i en tjejjour, en tjej- och transjour eller en ungdomsjour? Eller kanske starta en? Grymt! Fler krafter behövs!