Spelkort, alkohol, spruta

Missbruk i familjen

Det är aldrig ditt fel om någon av dina föräldrar, ett syskon eller någon annan anhörig dricker för mycket alkohol eller har ett drogmissbruk.

Har man väl blivit beroende av alkohol eller droger, är det nästan omöjligt att sluta på egen hand. För att ta sig ur ett beroende måste han eller hon få professionell hjälp.

Innehåll

Hur vanligt är det med missbruk?

Du är inte ensam. Missbruksproblem förekommer i alla olika miljöer i vårt samhälle. I Sverige räknar man med att det finns minst 200 000 barn som växer upp i en familj med alkoholproblem.

Förnekelse och medberoende

Många som dricker för mycket förnekar att det finns ett problem. Det är enklare att blunda än att se allvaret i drickandet och hur dåligt människorna runt omkring en mår. Det blir en försvarsmekanism att förneka sitt alkoholproblem.

Att en familjemedlem har ett missbruk påverkar hela familjesituationen. Det brukar till och med kallas att anhöriga till missbrukare blir medberoende, eftersom missbruket påverkar de anhörigas vardag, tankar, känslor och val så mycket.

Som barn till en missbrukare kan det till exempel kännas svårt att ta hem kompisar. Många skäms och vill inte att andra ska se hur de har det hemma. Mamma eller pappa kanske är så berusad att man som barn är tvungen att sköta hushållet under perioder. Men egentligen ska du aldrig behöva ta över vuxnas ansvar eller plikter.

Missbrukarens svek

Många barn som berättar om sin uppväxt med missbrukande föräldrar tycker att själva förändringen när de dricker eller knarkar är det som skrämmer mest. Att se mamma och/eller pappa förändras när de dricker är skrämmande och obehagligt. Förändringarna hos vuxna kan vara väldigt olika. En del blir arga, en del ledsna och andra blir väldigt våldsamma.

Många känner att de har svårt att fånga förälderns uppmärksamhet när han eller hon dricker och upplever att de ofta blir svikna. Mamma eller pappa lovar något på fyllan och kan inte hålla det i nyktert tillstånd. Eller också lovar din förälder något när han eller hon är nykter, men så fort spriten kommer in i bilden glöms det bort. Det händer om och om igen! Det är lätt att bestämma sig för att aldrig lita på någon igen.

Hur mår du?

Undersökningar visar att barn till missbrukare oftare har problem med:

  • Ångest
  • Nedstämdhet och depression
  • Dålig självbild
  • Problem i skolan
  • Aggressivt beteende
  • Sömnproblem
  • Egna missbruk när de blir äldre
  • Kriminalitet
  • Känslor av skam och skuld

Det är inte alltid lätt att prata med någon när en förälder har ett beroende eller missbruk. Många skäms för att berätta eller är rädda för att mamma och pappa ska bli arga och besvikna. Det är jätteviktigt att veta att det aldrig är barn och ungdomars fel att vuxna dricker. Det kan heller aldrig vara ditt fel att en konflikt uppstår mellan vuxna.

Hjälp finns!

Har du en anhörig som har problem med alkohol eller droger är det jätteviktigt att veta att det inte är ditt fel och det är inte din uppgift att lösa problemen. Missbruk klassas som en sjukdom. För att ta sig ur ett beroende måste man få professionell hjälp.

Det finns vuxna som kan hjälpa dig och din familj. Att berätta för någon är inte att skvallra. Prata med en vuxen som du litar på. Till exempel din lärare, skolsköterskan, en fältassistent, kuratorn på skolan, en släkting eller en kompis föräldrar. Det viktiga är att du pratar med någon så att du och din familj kan få möjlighet till hjälp.

Författare: Dalarnas tjejjourer