Tjej tittar åt sidan, har ett hjärta omgivet av trassel

Sexuellt självskadebeteende

Skadas du genom sex? Mår du dåligt och är i en situation som du inte kan reda ut? Här hittar du information om sexuellt självskadebeteende.

Innehåll

VAD ÄR SEXUELLT SJÄLVSKADEBETEENDE?

På samma sätt som en kan skada sig genom att skära sig, genom att svälta eller hetsäta kan en också ha ett beteende som innebär att en upprepade gånger skadas sexuellt. Det kan till exempel handla om att att en söker sig till farliga eller olustiga situationer där en vet att en kommer att utsättas för olika grader och former av våld, eller kanske till och med för våldtäkt. Att upprepat hamna i farliga situationer där en innan vet om att en kommer utsättas för våld, obehag, förnedringar eller våldtas brukar kallas för sex som självskadebeteende.  Vi kallar det för sexuellt självskadebeteende eftersom det inte handlar om sex, det handlar om att vara i sexuella situationer som en inte mår bra av.  De sexuella situationerna kan skilja sig mycket åt, se olika ut från gång till gång och ske med en flera personer.

VARFÖR?

Många som har ett sexuellt självskadebeetende har det för att de mår dåligt. Självskadandet används ofta som ett sätt att flytta fokus från det som gör ont inombords till något som gör ont i kroppen, eller för att straffa sig själv.

Precis som med alla typer av självskadebeteenden är det inte ovanligt att de som har ett sexuellt självskadebeteende har erfarenheter av sexuella övergrepp sedan tidigare. Tidigare eller pågående övergrepp eller andra jobbiga händelser i ens liv kan få en att må så dåligt att en försöker hitta sätt att lindra sin ångest på, till exempel genom självskada. Ofta utsätts en för sexuella övergrepp under tiden som en har ett sexuellt självskadebeteende, som den del av det förövarna utsätter en för.  

Att någon utvecklar ett sexuellt självskadebeteende är sällan en slump och ofta en kombination av flera olika saker. Det kan handla om att det är en situation en känner till, något en tycker sig förtjäna eller att en vill söka upp samma situation igen för att en tänker att det kommer vara en själv som har kontrollen den här gången, och på så sätt känna att en kan ”ta tillbaka” det som hänt innan.

När en mår dåligt kan längtan efter att bli sedd och att “vara någon” bli så stor så att vem som helst kan få göra vad som helst med en. Bara en känner något i kroppen. En del känner att de blir beroende av den bekräftelse de får genom övergreppen och att det är svårt att sluta fast en vill.

ATT BRYTA ETT SEXUELLT SJÄLVSKADEBETEENDE

Ofta kan en uppleva att de svåra och jobbiga känslorna lindras i stunden när det hemska händer, men efteråt känns det ofta värre. När en har ett sexuellt självskadebeteende ser en ofta bara en lösning på problemet och det är att återupprepa händelsen och ta kontakt med förövaren igen.  Beteendet kan bli tvångsmässigt och en del av drivkraften är ofta starka skam- och skuldkänslor och en rädsla för vad förövaren kommer göra om en inte går dit, eller om en skulle göra en anmälan.

En del i ångesten när en har ett sexuellt självskadebeteende kan ligga i att en själv har varit aktiv i att söka upp förövare. Det betyder inte att det som förövaren gör mot en är ens eget fel. Tvärtom så är det är alltid den som utsätter som bär skulden, inte  den som utsätts. Det är viktigt att komma ihåg att det som en varit med om är något brottsligt som går att anmäla. Tänk också på att även om du inte vill anmäla, eller om du inte vet hur du vill göra, kan du alltid höra av dig till en tjejjour för att få prata med någon och ha någon som lyssnar.

När en har sexuellt självskadebeteende är det också vanligt med utpressningssituationer och hot och att en har sex mot ersättning. Det kan du läsa mer om här i Tjejguiden tillsammans med information om stödchatten Stöd Online som är till för unga som har sex mot ersättning.

HJÄLP OCH STÖD

Du kan alltid prata med en tjejjour. Kontakta oss, du är värd att må bra och vi finns här för dig! Några jourer och verksamheter som är extra bra på stöd till dig som har ett sexuellt självskadebeteende är:
 

 STOCKHOLMS TJEJJOUR

Tjejjour i Stockholm. Du hittar tiderna för deras chattjour här på Tjejjouren.se och på deras hemsida.
www.tjejjouren.se/stockholm

 1000 MÖJLIGHETER

Ungdomsjour i Stockholm. Du hittar tiderna för deras chattjour här på Tjejjouren.se och på deras hemsida.
www.1000mojligheter.se

 NOVAHUSET

Ungdomsjour i Linköping. Du hittar tiderna för deras chattjour här på Tjejjouren.se och på deras hemsida. 
www.novahuset.com

 STÖD ONLINE

Stödchatt som drivs av 1000 Möjligheter och Novahuset för alla som haft sex mot ersättning.
www.stodonline.se

 HOPP STOCKHOLM

Stödorganisation i Stockholm. Har enskilda samtal, gruppsamtal, behandling och traumafokuserad yogagrupp. Läs mer på deras hemsida.
www.hoppstockholm.se/stodsamtal