Livmoder

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer orsakas av ett virus som sprids genom slidsex. För en del leder viruset till livmoderhalscancer, medan andra får kondylom och vissa läks från det av sig själva. Risken minskar om man använder kondom. De som smittas av viruset har oftast ett aktivt sexliv och i början känner de inte av sjukdomen alls.

Innehåll

Hur smittar det?

Det är inte själva cancern som smittar utan ett virus som heter HPV. Viruset kan i sin tur orsaka cancer. Viruset kan smitta både när tjejer har sex med tjejer och med killar. Det smittar som mest när det blir små sår i slidans tunna hud och det blir det lättast vid slidsex. Det tar 20-30 år innan cancern utvecklar sig. [1] Därför hinner den oftast stoppas innan den blir allvarlig. De första besvären brukar vara blödningar från livmodern efter sex och toalettbesök. Det är väldigt ovanligt att tjejer som är under 25 år får livmoderhalscancer. [2]

Alla tjejer och kvinnor mellan 23 och 64 kallas på regelbundna kontroller där livmodertappen undersöks. Om kontrollen visar att området runt livmodertappen förändrats kan det bli aktuellt med en operation, strålbehandling eller cellgifter. [3]

Medelåldern för att insjukna i livmoderhalscancer är 55 år men många smittas av HPC-viruset redan innan de är 20 år gamla. [3, 4] Virusinfektionen orsakar cellförändringar som med tiden kan leda till livmoderhalscancer. Det finns forskning som visar att rökning kan öka risken, eftersom rökning minskar immunförsvaret.

Vaccinera dig!

Alla tjejer som är födda 1999 och senare får numer vaccinet gratis i skolan! Om du får i årskurs 5 eller 6 ges vaccinet genom två sprutor i överarmen eller låret och är du över 13 år ges vaccinet genom tre sprutor, med några månaders mellanrum. Det ger bäst effekt om du inte har haft slidsex innan. Det kan vara en bra idé att vänta med slidsex eller ha sex med kondom tills alla sprutorna är tagna. Det är viktigt att gå på cellprovskontroller var 3:e år även om man blivit vaccinerad. [2]

Det går att bli frisk!

HPV är ett vanligt virus och det finns i hundratals olika typer. Någon gång i livet kommer de flesta flickor att smittas men oftast märks inte infektionen och läker ut av sig själv inom ett år. Genom regelbundna cellprovskontroller kan cellförändringarna upptäckas tidigt. Om viruset leder till livmoderhalscancer finns det effektiv behandling där du kan bli helt frisk. Behandlingen skiljer sig beroende på hur tidigt cancern upptäckts. Om en har livmoderhalscancer kan det kännas bra att prata med någon. Du kan få individuell samtalsterapi och i grupp med andra i samma situation. [4] Och du kan alltid prata med en tjej-, trans- eller ungdomsjour.

Källor

Senast testad åtkomst till länkat innehåll 2019-02-28.

  1. Cancerfonden, rapport "Cancerfondsrapporten 2018", 2018
  2. 1177.se, webbsida "Cellförändringar i livmodern", 2016-11-14
  3. Folkhalsomyndigheten, informationsblad "Vaccination mot HPV för flickor", 2016-07
  4. Cancerfonden, webbsida "Livmoderhalscancer", 2018-04-17