Saranda!

Om man inte alls trivs hemma längre och man känner att ens föräldrar inte ger en den tiden man behöver och man inte kan prata ed dem om det, vad gör...
Frågelådan