Foto med en reva mellan två föräldrar

Skilsmässa

Något som blir allt vanligare i Sverige är att föräldrar skiljer sig, av olika anledningar. Det innebär en stor förändring i vardagen, inte bara för föräldrarna, utan för hela familjen. Helt plötsligt har den trygga hemmamiljön förvandlats till något man inte riktigt förstår.

Som tonåring går du ju redan igenom en massa förändringar, och ställs inför en massa val om framtiden. Då är det lätt känna att man behöver tryggheten av att något är precis som förut.

För vissa kommer skilsmässan inte som en överraskning. I många fall kan det under en längre tid ha funnits bråk och spänningar mellan föräldrarna – men inte alltid. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att även om ens föräldrar inte längre älskar varandra eller kanske inte ens pratar med varandra ett tag, så förändrar det inte hur de känner för sina barn. Ibland kan det kännas som att man som barn till sina föräldrar är orsak till skilsmässan, men så är det absolut inte.

Det allra vanligaste problemet när föräldrarna skiljt sig, handlar om var man ska bo. Ibland flyttar den ena föräldern längre bort, och då kan det bli så att du måste välja vilken förälder du vill bo med. Kanske blir det så att du far till den andra föräldern på loven. Annars är det många som väljer att vara en eller två veckor i taget hos båda föräldrarna, för att de vill vara lika mycket med båda.

Från det att du fyllt tolv har du rätt att få bestämma själv vilken förälder du vill bo hos, eller om du vill bo lika mycket hos båda.

Är du ledsen?

Prata med dina föräldrar om hur du känner, gärna med båda två samtidigt om det är möjligt. Men bara om och när du själv känner att du vill och orkar. Be dem förklara varför de valt att skilja sig och hur det kommer att se ut i framtiden. Om det känns jobbigt eller svårt kan du be en kompis eller släkting om hjälp, det kan kännas bättre att ha stöd från någon som inte påverkas lika mycket av skilsmässan.

Du kan också kontakta någon av landets tjejjourer eller gå till en ungdomsmottagning och be att få prata med någon.

Kanske måste du vara beredd på att det kommer ta tid innan allting lugnat ner sig, för det är en stor förändring du och din familj går igenom.

Författare: Madeleine Ruuth, Tjejjouren Fenix i Boden