Råd & stöd

Nedan finns länkar till platser, organisationer och myndigheter dit du kan vända dig.
Klicka på den röda och understrukna texten för länk till sidan. 

Lokalt

Gislaveds Kommun

Hjälp till barn och unga
Växel: 0371-810 00 Du kommer till kontaktcenter som kan hjälpa dig vidare

Brottsofferjouren Småland 

Småland west BOJ
Telefon: 0370-158 77

Gislaveds ungdomsmottagning

UMO
Telefon växel: 0371-58 49 20

BUP Jönköping Anorexienheten

Tel: 036 – 32 31 32 
mån, ons-fre 8.00-15.30 tis 12.00- 17.30

Nationella råd & stöd

BRIS - Barnens rätt i samhället 

Psykisk ohälsa och sjukdomar

SPES Riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stödcentrum
Maskrosbarn - En hemsida för dig som har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk

Våld och sexuella övergrepp

RFSU Informerar om kondomer och andra produkter, sexualupplysning, opinionsbildning, sexualpolitik, klinik, informatörer i skolan och mycket mer.
Riksföreningen stödcentrum mot incest
Novahuset – för dig som varit utsatt eller har frågor om sexuella övergrepp – online som offline
ECPAT - arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel:barnpornografi, trafficing och barnsexturism.

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj

Hedersrelaterat förtryck och våld - En sida för dig som vill lära dig mer om vad hedersrelaterat förtryck och våld är och se vilka insatser som sker på nationell nivå och i just ditt län

För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocess 

Unga brottsoffer - Här finns hjälp för dig som är ung och utsatt för brott.
Brottsofferjouren - Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott
Rättegångsskolan - En interaktiv sida med information som kan vara behjälplig om du har utsatts för brott 

Feminism & Jämställdhetsarbete

RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.
Feminetik feministcommunity

För stöd på andra språk

Femcenter driver en rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Här kan du få stöd, hjälp och juridisk rådgivning på för närvarande 24 olika språk.