Verksamhetsberättelse

Tjejjouren Meja
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhet:

Tjejjouren Meja bildades 2006 inom ramen för kvinnojouren MOA med syfte att stötta, stärka och utbilda unga tjejer i Eskilstuna. Tjejjouren har arbetat i snart 12 år och driver en stödverksamhet som består av stödchatt och systerskapsprojekt samt förebyggande arbete utåtriktat. Meja har under 2017 haft två deltidsanställda, en som arbetat utåtriktat och en samordnare.

Stödverksamheten:

Stödverksamheten består av en anonym stödchatt som bemannas av mejas volontärer.  Under 2017 har det vi utökad våra öppettider från att ha öppet varje måndagskväll till att även ha öppet varannan torsdag. Torsdagarna har fungerat bra och vi kommer i fortsättningen att arbeta för att ha öppet varje torsdag. Vi har även haft extra öppet under jul och nyår.
Tyvärr har vi många kvällar haft tekniska problem på chatten och i slutet på året valde vi att avsluta det vi använder nu och kommer från 2018 att använda oss av en ny chatt.
Under 2017 har vi haft 3 aktiva systerskap, systerskapet är ett projekt som innebär att en stödsökande får träffa en äldre tjej regelbundet under ett års tid. De stödsökande har efter enkätundersökningar före och efter visat på bättre mående efter systerskapsåret.

Förebyggande arbete:

Tjejjouren arbetar även förebyggande sedan 2016 och har startat samarbeten med skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar i Eskilstuna. I det förebyggande arbetet utbildar tjejjouren ungdomar i Eskilstuna om våld, hbtq+, normer, ideal, samtycke, porr, övergrepp och respekt. Under 2017 har Meja etablerat flera samarbeten med skolor, idrottsföreningar och fritidsgårdar men även andra organisationer som Diskrimineringsbyrån Humanitas och ABF Sörmland. Genom det förebyggande arbetet har Meja nått ut till nästan 2000 elever, det har varit i form av föreläsningar, workshops, tjejgrupper, killgrupper och andra projekt. Vi har även utbildat yrkesverksamma på skolor, idrottsföreningar och resursenheten på socialtjänsten om våld i hederns namn samt porrindustrin och hur vi ska prata med unga.

Föreläsningar:

1770 ungdomar.

Tjej och killgrupper:

80 ungdomar.

Idrottsföreningar:

50 ungdomar.

Marknadsföring och information:

Meja jobbar aktivt via sociala medier. Där sprider vi information om vår verksamhet, våra olika projekt och öppettider på chatten. På flickadagen i oktober delade vi information varje timme om olika organisationer man kan vända sig till som tjej om man är i behov av stöd.

Genomförda projekt:

Andra projekt som har arrangerats under 2017 är ett sommarläger för tjejer mellan 13–16 år och ett sommarcafé på söndagar under sommarlovet. Meja har även deltagit på 8e mars, på jämställdhetsdagen, haft informations-tält på vårfestivalen och parkfestivalen, trygghetsvandrat på parkfestivalen, deltagit på olika mässor och samlat in pengar till musikhjälpen.

Gåvor:

Tjejjouren har under året fått generösa gåvor.
Några av dom är:

 • Key town harmony
 • Rebeckaloge Nr 5 Drottning Louise
 • Sparbanskstifltelsen Rekarne
 • Näshulta centerkvinnor
 • Maria-loge 8 A.N
 • Pia Charlotte Lundqvist

.. och flera andra.
Ett stort tack till alla!

Utveckling och kompetensutbildning:

Under 2017 har vi haft två rekryteringstillfällen varav en av grundutbildningar har arrangerats av de anställda på Meja. Ett tillfälle på våren där 3 nya volontärer deltog och ett tillfälle på hösten med 8 nya volontärer.
Både anställda och volontärerna har deltagit på olika utbildningar /fortbildningar under året. Det har varit utbildningar som arrangerats av anställda på Meja, av andra tjej, - trans – och ungdomsjourer samt av Unizon (Riksförbundet för tjej och kvinnojourer).

Några av utbildningarna:

 • Sexuellt självskadebeteende
 • Våld i hederns namn
 • Grundutbildning i jourarbete
 • Grundutbildning i hbtq+
 • Porrindustrin 2.0
 • Språkets makt
 • Nordiska kvinnor mot våld
 • Porrindustrin samt hur vi ska prata med unga

Volontärverksamhet:
Varje månad har Meja haft regelbundna månadsmöten med volontärerna för planering, stöd och information. Månadsmötena skapar en gemenskap och bra gruppdynamik som är viktig för Mejas utveckling och långsiktig hållbarhet. Som resultat av projektanställningarna och drivna volontärer så har Meja nått ut till många och alltfler känner till vad tjejjouren Meja gör och hur vi kan hjälpa. Meja har under 2017 haft 23 volontärer, 19 aktiva i skrivande stund, varav 1 styrelserepresentanter, 3 storasystrar, 14 chattjejer och 1 som arbetar utåtriktat.

Samarbeten:

Skolor:

 • Rinmangymansiet

 • Rekarnegymnasiet

 • Stålforsskolan

 • Hällbyskolan

 • St.Eskilgymnasiet

 • Djurgårdskolan

 • Grillska gymnasiet

 • Göstensskolan

Fritidsgårdar:

 • Palatzet
 • Nyfors fritidsgård
 • Årby fritidsgård
 • Lagersberg fritidsgård
 • Bonsai ungdomscafé

Andra föreningar/organisationer:

 • ABF Sörmland
 • Diskrimineringsbyrån humanitas
 • Guif Eskilstuna
 • Statistik stödsökande:

Chatt – 242
Mejl – 22
Stödsamtal – 7