Styrelsen

Främre raden: Annemie Svensson, Sofia Isokääntä Pätsi, Sanne Svensson
Bakre raden: Hege Kolstad, Therese Bergvall, Amanda Hugoson och Lovisa Forsberg

Sedan april 2018 är vi en självständig förening.

FRIAS styrelse består av

Annemie Svensson - Ordförande 2020 - 2021
Sofia Isokääntä Pätsi - Vice ordförande 2020 - 2021
Sanne Svensson - Kassör 2020 - 2021
Therese Bergvall - Sekreterare 2020 - 2021
Hege Kolstad - Ledamot 2020 - 2021
Amanda Hugoson - Ledamot 2020 - 2021
Lovisa Forsberg - Ledamot 2020 - 2021

Melina Friberg - Suppleant 
Frida Person - Suppleant
Jesper Wetterhus Ravinale - Revisor

Du når styrelsen på styrelsen@ungdomsjourenfria.se