Om volontärerna på Meja

Vårt arbete på jouren utgår ifrån att tjejer stödjer tjejer. Vi är inte psykologer eller kuratorer, men vi är utbildade i bemötande, normkritik och genus. Alla som arbetar på tjejjouren har tystnadsplikt och ingen annan kommer att få veta om du pratar med oss. Vi som arbetar på Tjejjouren Meja är tjejer i olika åldrar, men alla är över 19 år. Vi har olika intressen, utbildning och yrken, men alla arbetar för ett jämställt samhälle där tjejer ska kunna känna sig trygga.