Om volontärerna på Fria

Vårt arbete på jouren utgår ifrån att vi är unga som möter och stödjer andra unga. Vi är inte psykologer eller kuratorer, men vi är utbildade i bemötande, normkritik och genus. Alla som engagerar sig i ungdomsjouren har tystnadsplikt och ingen annan kommer att få veta om du pratar med oss. Vi som arbetar på Ungdomsjouren Fria är tjejer och killar i olika åldrar, men alla är över 19 år. Vi har olika intressen, utbildning och yrken, men alla arbetar för ett jämställt samhälle där unga ska kunna känna sig trygga.