Om oss!

Hur kontakta oss?

Tjejjouren Magnolia håller till på Torggatan 19 i Borås. Sugna på att komma på besök? Hör av er till info@tjejjourenboras.se och boka ett studiebesök så berättar vi mer om oss och hur vi jobbar. 

Du kan även chatta med oss här på hemsidan på onsdagskvällar eller skriva till frågelådan .

Följ oss gärna på instagram https://www.instagram.com/tjejjourenmagnolia

Vill du komma i kontakt med oss angående vår verksamhet så mailar du oss på info@tjejjourenboras.se.

 

Vilka är vi?

Vi är medsystrar som vill stötta tjejer och unga kvinnor som är eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld samt finnas till för alla tjejer som behöver någon att prata med. Ingen fundering eller fråga är fel, för stor eller för liten! Vi lyssnar på dig utan att ifrågasätta. Magnolia är en trygg plats dit tjejer kan söka sig anonymt. Vi finns för att ge stöd till unga tjejer att identifiera sina känslor, upptäcka sin egen styrka och fatta sina egna beslut.

Vi har tystnadsplikt vilket innebär att vi inte för information vidare om det inte rör sig om allvarliga saker som gör att du far illa. Om detta skulle vara fallet så pratar/skriver vi med dig om det innan och stöttar dig i alla lägen. Om du vill och bor i närområdet, kan vi ta kontakt eller följa med dig för att söka professionell hjälp.

Ideologisk plattform

Tjejjouren Magnolia är en feministisk förening. Med det menar vi att vi vill ändra på den könsmaktsordning där män och killar har mer makt och bättre möjligheter än kvinnor och tjejer. Vi ser också att barn och unga är en särskilt utsatt grupp i samhället. I vårt arbete vill vi därför stärka tjejer och unga kvinnor, för att bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Tjejjouren Magnolia i Borås är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden föreing, som ligger under Kvinnojouren Borås. Vi tillhör riksorganisationen Unizon, som är ett förbund för kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och transjourer som vill motverka våld i nära relationer.
Vill du veta mer? Besök Unizons hemsida.

Vi vill arbeta för:

 • Ett demokratiskt och jämställt samhälle fritt från våld.
 • Tjejers och kvinnors rätt till en egen sexualitet som inte skadar dem själva eller andra.
 • Tjejers och kvinnors rätt till sina egna kroppar.
 • Att stärka tjejers självförtroende.
 • Att skapa möjligheter för unga tjejer att vidga sina perspektiv och skaffa sig redskap för att förstå och kunna påverka sina liv.
 • Att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos tjejer.

Vi vill arbeta mot:

 • Våld i nära relationer
 • Förtryck som sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Detta gör vi:

 • Stöttar tjejer genom mail och chatt.
 • Förebygger utsatthet genom att utbilda och vara opinionsbildande i frågor som rör jämställdhet, förtryck, normer och rättigheter.
 • Tar barn och unga på allvar genom att lyssna på deras berättelser ur deras perspektiv.