Hedersrelaterat våld och förtryck bland unga - en föreläsning av TRIS

Föreläsning
Datum: 16 januari 2020 15:0020:00
Plats: Hässlehuset, Våglängdsgatan 5.

Tjejjouren Magnolia kommer finnas med på plats på Hässlehuset den 16 januari mellan 15-20 när Tris (Tjejers rätt i samhället) håller föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck. 

En föreläsning kommer hållas mellan 15-17 för yrkesverksamma, anmälan på boras.se/tris, och en föreläsning kommer hållas mellan 18-20 för allmänheten. Hoppas vi ses där! 

Föreläsningen kommer handla om vardagsheder bland unga.
- Vilka begräsningar och kontroll av livsutrymmet lever flickor och
pojkar med i Sverige idag?
- Vad får heder för konsekvenser för barns socialiseringsprocess?
- Hur många utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck?
- Hur kan vi upptäcka de som utsätts?
Föreläsarna My Hellberg, kanslichef och Tina Kara, kurator på TRIS, har mångårig erfarenhet av arbete med individer som utsatts för
hedersrelaterat våld och förtryck.