Inspirationsföreläsning för lärare

Datum: 24 oktober 2019 9:30
Plats: Särlaskolan, Borås

Vi kommer den 24 oktober 2019 att hålla i en inspirationsföreläsning för lärare i mellanstadiet på Särlaskolan. Det vi vill inspirera till under föreläsningen är hur man pratar om sex- och samlevnadsfrågor i alla ämnen. Vi kommer även ge tips i hur man kan prata om sex- och samlevnadsfrågor kopplat till kursmålen oavsett ämne.

Under föreläsningen kommer vi även prata om porr, och porrens påverkan då internet är den huvudsakliga informationskällan för ungdomar att lära sig om sex. 

Vill ni att vi kommer till er skola och pratar om detta? Kontakta oss på info@tjejjourenboras.se