Vad är våld?

Fysiskt våld

Är allt bruk av fysisk makt som påverkar en annan genom att tillfoga smärta, skada, skrämsel eller kränkning. Det kan vara: knuffar, slag, skakning, sparkar eller knivhugg som ett sätt att uppnå något. Man vill att motparten ska "förstå" eller göra något mot sin vilja genom denna styrning och kontroll.

Sexualiserat våld

Allt maktmissbruk som är knutet till en annans sexualitet och tar form av trakasserier, skrämsel, tvång, våldtäkt och tortyr. Partnern i förhållandet kan ta till aggression och förakt för att tvinga till sig sex med kvinnan, utan att tänka på hur det påverkar hennes lust att ha sex med den partnern längre fram i tiden. Partnern tillfredsställer sina behov på bekostnad av hennes.

Psykiskt våld

Alla handlingar som får motparten att känna sig kränkt, förringad, otrygg och underordnad. Det kan ske genom hotelser, nedvärderingar, förödmjukelse, kontroll, isolering eller hänsynslöshet.

Materiellt våld

Att skrämma och styra andra genom att slå sönder fysiska föremål. För att få kvinnan att "förstå" slår partnern sönder soffbord, stolar, hela rummet, klipper sönder kläder och t.o.m. dödar husdjuren.