Reaktioner på hot och våld

Det är fullt normalt att några eller alla nedanstående reaktioner inträffar om man varit utsatt för våld; psykiskt eller fysiska.

Fysiska

Magproblem, ändrade sömnvanor, svettningar, problem med mat, snabb puls, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk, rygg-eller- nacksmärtor och utmattning.

Känslomässiga

Sorg, skuld, skam, ångest, ilska/raseri, mardrömmar, känslomässig bergochdalbana, kontrollförlust, isoleringskänsla, rädsla för fortsatt våld, förstumning, vanmakt, hopplöshet, kraftlöshet, förtvivlan och andliga tvivel.

Relationsmässiga

Tillitsförlust, ändring i sexuell aktivitet, generalisering gentemot andra, kritiska känslor, främlingskap gentemot familj och vänner, ensamhetskänsla.

Intellektuella

Minnesstörningar, förvirring, störd tidsuppfattning, koncentrationssvårigheter, beslutsångest, självmordstankar, upprepning av händelsen, minnesblixtar.

Beteendemässiga

Drogmissbruk, isolering, irritabilitet, otålighet, starka reaktioner på små förändringar, klamrar sig fast vid människor, splittrad, oförmåga att utföra självklara ting.