Kort om normaliseringsprocessen

Eva Lundgren, professor i sociologi, har myntat begreppet "Våldets normaliseringsprocess". Det innebär att våldet gradvis börja uppfattas som normalt, både av den som misshandlar och den som blir misshandlad.

Processen börjar ofta med romantik och starka känslor som successivt övergår till svartsjuka och kontrollerande beteenden från partnerns sida. Partnern börjar kritiserar sin flickvän, hindrar henne från att umgås med vänner, ha sina fritidsintressen mm och kräver att hon ska anpassa sig efter partnerns behov.

Gradvis isoleras tjejen/kvinnan och självkänslan bryts ned. Så småningom börjar partnern hota och ta till våld, den utsatta tvingas då att anpassa sig ytterligare i förhoppningen av att inte bli utsatt för mer våld. Ofta kräver partnern att få ha sex trots att tjejen/kvinnan inte vill, eller på ett sätt som hon inte vill. På jourerna berättar många olika tjejer/kvinnor om samma erfarenheter.