Vi behövs!

Under 2018 hade vi joursystrar

...  1190 samtal på chatten

... 260 telefonsamtal

... 223 kontakter via mail och frågelåda

... 12 träffar med Träffpunkten

Under 2016 hade vi joursystrar

... 1126 samtal på chatten

... 257 telefonsamtal

... 245 kontakter via mail och frågelåda

... 34 träffar med Träffpunkten

... 3 workshops

Under 2015 hade vi joursystrar

... 798 samtal på chatten

... 257 telefonsamtal

... 77 samtal på Skype

... 38 träffar med Träffpunkten

... 4 workshops på skolor

Under 2014 hade vi joursystrar

... 789 samtal på chatten

... 347 telefonsamtal

... 278 samtal på Skype

... 15 träffar med Träffpunkten

... 4 workshops på skolor

Under 2013 hade vi joursystrar 

... 814 samtal på chatten

... 226 samtal på Skype

... 158 telefonsamtal

... 221 mailkontakter

... och svarat på 31 frågor i lokala frågelådan

Under 2012 hade vi joursystrar 

... 295 samtal på chatten

... 203 samtal på msn

... 47 telefonsamtal

... 60 mailkontakter

... och svarat på 41 frågor i lokala frågelådan

Under 2011 hade vi joursystrar

... 172 samtal på chatten

... 192 konversationer via msn

... 72 telefonsamtal

... 60 mailkontakter

... och svarat på 15 frågor i lokala frågelådan.