Om Tjejjouren i Lund

Tjejjouren i Lund startades 2001 och är en ideell, feministisk och kvinnoseparatistisk förening. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har idag drygt 60 ideellt engagerade medlemmar. Tjejjourens syfte är att stötta och stärka unga tjejer samt driva utåtriktat och opinionsväckande arbete för att synliggöra och förbättra situationen för unga tjejer och kvinnor samt verka för ett mer jämställt samhälle. Tjejjouren vänder sig till alla som definierar sig själva som tjej eller kvinna.  

Alla som är medlemmar i tjejjouren är personer som definierar sig som tjejer. Verksamheten är separatistisk för att vi vill främja systerskap och skapa ett eget forum där vi kan stötta varandra och dela erfarenheter. Det är inte ovanligt att tjejer vi kommer i kontakt med har blivit utsatta för olika slags brott av en man, och därför vill vi också kunna ge trygghet i att det är en annan tjej som bemöter henne när hon vänder sig till oss. 

Hjärtat i föreningen är vår jourverksamhet där vi kan kontaktas via telefon, chatt eller mail. Jouren är öppen på måndagar och torsdagar kl 19-22. Mer information hittar du under fliken "Prata med en jourtjej". Alla som är eller har varit aktiva inom vår verksamhet omfattas av tystnadslöfte.

Förutom jourverksamheten bedriver vi också andra utåtriktade projekt. Vi deltar på olika evenemang, anordnar föreläsningar för allmänheten och håller i workshops på skolor. 

Tjejjouren i Lund är en ideell förening som drivs nästan helt av volontärer och vi har därför ingen möjlighet att ta emot praktikanter, men däremot är du varmt välkommen att engagera dig i jouren.

Vi behövs! 

Under 2018 hade vi joursystrar

...  1190 samtal på chatten

... 260 telefonsamtal

... 223 kontakter via mail och frågelåda

... 12 träffar med Träffpunkten

(För att se statistiken för tidigare år, se länken till höger)