Länkar

Laptop

Orkar du inte vänta på att få svar på en fråga i frågelådan? Känns inte Tjejjouren i Lund rätt för dig? Är du inte säker på vad du letar efter? Här kan du hitta andra ställen med bra information och/eller råd och stöd.

För stöd på andra språk

Psykisk ohälsa och sjukdomar

Våld och sexuella övergrepp

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj

Mobbning och utsatthet – online och offline

För information och kontakt med socialtjänsten

För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen

För yngre  

Sex och kroppen

För dig som är ung och gravid eller ung förälder

För transpersoner och dig som inte vill definiera dig

För killar 

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete

 

För stöd på andra språk

Femcenter – Kvinnojour som driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.

Terrafem  – Driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.

Somaya – Kvinno- och tjejjour erbjuder telefonstöd och skyddat boende. Erbjuder stöd på flera språk.

 

Psykisk ohälsa och sjukdomar

Självmordslinjen  – Stöd för dig som går i tankar på att ta ditt liv

Hjälplinjen – Nationell stödtelefon med psykologisk hjälp för dig i kris

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) – Information till dig som är ung om vilken hjälp du kan få hos BUP och hur det går till när du kontaktar BUP.

Snorkel – En sida om nedstämdhet, oro, ångest och stress med tips om vad du kan göra om du upplever något av det.

SHEDO – Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar

Maskrosbarn – För dig som har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk

Livlinan – För dig som har en närstående som mår psykiskt dåligt

Kuling – För dig som har en förälder med psykisk sjukdom 

Tjejzonen – Stöd genom chatt för tjejer med ätstörningar

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Ätstörning.se – Om ätstörningar

SPES  – Riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stödcentrum. För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord

Unga Vuxna i Lund  – Här kan du ha samtal i Lund vid psykisk ohälsa. Det är kostnadsfritt, behövs ingen remiss och de som jobbar har sekretess. 

Vårdguiden 1177  – Sjukvårdsrådgivning på nätet och telefon

 

Våld och sexuella övergrepp

Kvinnofridslinjen (http://kvinnofridslinjen.se/) – Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit.  

Kvinnojouren Lund (http://kvinnojourenlund.se/) – Stöd åt kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) (http://www.voov.nu/) – Jourhem som tar hand om våldsutsattas husdjur medan djurägaren bor på skyddat boende

Stöd efter övergrepp (https://stodefterovergrepp.se/)  - Information om olika verksamheter som kan vara til hjälp efter övergrepp. 

Okej sex (http://www.okejsex.nu/) – Information om vad som är okej sex och vad som inte är okej sex samt information om sexuella övergrepp.

Novahuset (http://novahuset.com/) – För dig som varit utsatt eller har frågor om sexuella övergrepp – online som offline. Oavsett könsidentiet och sexuell läggning.

Föreningen Storasyster (http://www.foreningenstorasyster.se) – För dig som utsatts för sexuella övergrepp. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning. 

Låtossprataomsex.nu (https://xn--ltossprataomsex-hlb.nu/) - Hemsida för dig som har utsatts för sexuella övergrepp eller våldtäkt och har funderingar kring din sexualitet eller tycker att sex känns svårt.

Stöd online (http://www.stodonline.se/) – För dig som säljer eller sålt sex eller haft sex mot ersättning på annat vis. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Föreningen Tillsammans (http://foreningentillsammans.se/) – Mentorskap och stödgrupper för dig som utsatts för sexuellt våld. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

HOPP (http://www.hopp.org/) – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp. De har även en lokalavdelning i Uppsala.

Rise (http://rise-sverige.se/) – Riksföreningen stödcentrum mot incest

ATSUB (http://atsub.se/) – Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn

Nationellt centrum för kvinnofrid (http://www.kvinnofrid.se) – Faktacentrum om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

ECPAT (http://www.ecpat.se/) – Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel; barnpornografi, trafficking och barnsexturism. 

Preventell (http://preventell.se/) – Nationell hjälplinje för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd för att göra dig själv eller andra illa

 

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj

Trygga barnen (http://www.tryggabarnen.org/) – För dig som är ung och lever i en familj där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats.

Dina rättigheter (Kärleken är fri) (http://dinarattigheter.se/) – Stödchatt för barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

TRIS (Tjejers rätt i samhället) (http://www.tris.se/) – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet.

Somaya kvinno- och tjejjour (http://www.somaya.se/) – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck

Linnamottagningen (http://kvinnonet.net/ny/) – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt

 

Mobbning och utsatthet – online och offline

Kränkt (http://www.krankt.se/) – Tips till dig som blivit oschysst behandlad på nätet

BEO (Barn- och elevombudet) (https://beo.skolinspektionen.se/) – Arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar.

Surfa lugnt (http://surfalugnt.se/) – Information om säkerhet på internet

Friends (http://friends.se/) – Arbetar mot mobbning

 

För information och kontakt med socialtjänsten

Koll på soc (https://kollpasoc.se/) – En sida som enkelt beskriver vad soc (socialtjänsten) är och kan göra för dig som är ung. Sidan drivs av Barnombudsmannen.

Socialförvaltningen i Lund – (https://www.lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/socialforvaltningen/)

Socialtjänsten i Malmö (http://malmo.se/Social---familjefragor.html ) -  

Socialjouren Lund (https://www.lund.se/omsorg--hjalp/akut-hjalp-krishantering/sociala-jouren/) – Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger

Socialjouren Malmö (http://malmo.se/Social---familjefragor/Akut-hjalp.html) Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger

 

För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen

Jag vill veta (http://www.jagvillveta.se/) – En sida om dina rättigheter när du utsatts för brott

Brottsofferjouren (http://www.brottsofferjouren.se/) –  Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott. De har även en sida som riktar sig speciellt till unga brottsoffer (http://www.ungaboj.se/)

RFSLs brottsofferjour (http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/brottsofferjouren/) – Brottsofferjour för hbtq-personer som utsätts för kränkningar, hot och våld

Juristjouren (http://www.juristjouren.se/) – Gratis juridisk rådgivning över telefon

Rättegångsskolan (http://www.rattegangsskolan.se/) – En interaktiv sida med information om hur rättsprocessen går till

Brå (Brottsförebyggande rådet) (http://www.bra.se/) – Fakta och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Brå har också en sida som vänder sig till ungdomar, Brottsrummet (

https://www.bra.se/om-bra/om-webbplatsen/brottsrummet.html)

Brottsoffermyndigheten (http://www.brottsoffermyndigheten.se/)

Polisen Skåne https://polisen.se/Skane/Kontakta-oss/Polisstationer/ - Lista på polisstationer i Skåne län

 

För yngre  

BRIS (Barnens rätt i samhället) (https://www.bris.se) – För dig under 18 år som undrar över något och/eller behöver stöd

Jourhavande kompis (http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/) – För dig upp till 25 år som vill prata med någon.

Rädda Barnen (https://www.raddabarnen.se/) – Stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen

Barnombudsmannen (http://www.barnombudsmannen.se/) – En statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen

Ungarelationer.se (https://ungarelationer.se/) - Stöd och information till dig som är under 20 och blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det eller själv är den som utsätter. 

1000 möjligheter (http://1000mojligheter.se/) – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.

Sex och kroppen

UMO (http://www.umo.se/) – Ungdomsmottagningen på nätet

RFSU (http://www.rfsu.se/) – Riksförbundet för sexuell upplysning

Fråga chans (http://www.fragachans.nu/) – En sida om sex och sånt för dig mellan 10 och 13 år
 

För dig som är ung och gravid eller ung förälder

Minna (http://www.minna.nu/) – Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma
 

För transpersoner och dig som inte vill definiera dig

Transformering (http://www.transformering.se/)  – En sida för dig som vill ta reda på mer kring trans och könsidentitet

Stjärnjouren (http://stjarnjouren.nu/)

Malmö Trans- och Tjejjour (https://tjim.se/)

Transammans (https://www.transammans.se/) Nationellt förbund för transpersoner och närstående. Lokalgrupp Lund (https://www.transammans.se/lokalgrupper/transammans-lund

 

För killar 

Killfrågor (http://www.killfragor.se/) – Stödchatt för dig som definierar dig som kille 

Under Kevlaret (http://underkevlaret.se/) - Stödchatt för dig som definierar dig som kille

1000 möjligheter (http://1000mojligheter.se/) – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.

Linnamottagningen (http://kvinnonet.net/ny/) – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt

 

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete

RFSL (http://rfsl.se/) – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSL Ungdom (http://rfslungdom.se/) – Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Jämställ (http://www.jamstall.nu/) – Fakta, nyheter och jämställdhet och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete

Diskrimineringsombudsmannen (http://www.do.se/)

Feministiskt självförsvar (http://sjalvforsvar.nu/)

Interfem (http://interfem.se/) – En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade.

United Sisters (http://unitedsisters.fryshuset.se/) – United Sisters började som en plattform för tjejer. Idag är det för dig som är ung och känner att United Sisters är platsen du vill vara på.

Bang (http://www.bang.se/) – feministisk tidning

Nationella sekretariatet för genusforskning (http://www.genus.se/)

Feminetik (http://www.feminetik.se/) – feministcommunity där du kan diskutera feminism med andra feminister

Tips på instagramkonton med bland annat gästpostare: @kvinnohat, @makthavarna, @svartkvinna, @klasshat, @funkofobi, @muslimskkvinna, @machokulturen, @transiarkatet

Tycker du att det fattas något? Känner du till en jättebra sida du tycker vi borde länka? Maila oss på info@tjejjourenilund.se med ditt förslag!