Jourutskottet

Tjej chattar med laptop

Jourutskottets huvuduppgift är att driva den löpande jourverksamheten där vi stöttar och stärker stödsökande genom samtal på chatt-, telefon- och mail.

För att vara aktiv i jourutskottet behöver du uppfylla följande krav:

  • Delta i Tjejjourens grundutbildning som omfattar en helg och ett förmöte en vardagskväll med föreläsningar, diskussioner och case- övningar. Grundutbildningen hålls vanligtvis en gång varje termin. Efter detta kommer du få sitta bredvid en erfaren jourtjej under minst 2 jourpass innan du själv kan börja ta emot stödsamtal. Detta ska ske inom en tremånadersperiod efter det att du deltagit på grundutbildningen. 

När du engagerar dig i jourutskottet förväntas det att du: 

  • Sitter jour minst 1 gång per månad – du väljer själv vilka datum du kan sitta.
  • Deltar på minst 1 jourmöte och 1 medlemsmöte per halvår. 
  • Inte varit aktiv stödsökande hos Tjejjouren i Lund de senaste två åren.

Vi som är aktiva i tjejjouren är i åldern 18-35. Om du ännu inte fyllt 18 år så hoppas vi att du återkommer igen vid ett senare tillfälle och är du över 35 år vill vi tipsa dig om att istället kontakta en kvinnojour och erbjuda ditt engagemang i deras verksamhet!