Historia

Hösten 2000 samlades ett gäng intresserade och engagerade tjejer för att hålla studiecirklar kring olika ämnen som berör tjejer. År 2001, på våren bildade dessa tjejer föreningen Tjejjouren i Lund. Från början kunde vi erbjuda stöd enbart via telefon, men nu har vi även chatt och mail. Under åren har vi sammarbetat med många olika föreningar, bland annat har vi redan från starten haft ett nära sammarbete med Trans- och tjejjouren i Malmö.

Så här skriver en av grundarna av Tjejjouren i Lund om tanken med verksamheten.

"Min tanke när jag drog igång Tjejjouren i Lund  var just ha ett öppet klimat inom organisationen och hålla den så bred och öppen som möjligt. Detta för att det hela tiden varit min övertygelse att en alltför subkulturell eller ideologiskt smal förening inte gynnar en så praktiskt inriktad verksamhet. Den gemensamma basen skulle utgöras av en feministisk grundsyn. Tanken med att välja separatismen som organisationsform var att man som utsatt tjej eller ung kvinna inte just i den upplevelsen skulle behöva möta och berätta om sin upplevelse för män. Eftersom det därför var kvinnor som drev och arbetade inom jouren var det även en viktig tanke att det endast skulle vara kvinnor som kunde bli medlemmar och således tillskansa sig rösträtt."

Rebecca Rehnström, 2009