Grundutbildning

Varje termin, med start ungefär i september/februari, anordnar vi en grundutbildning som består av ett förmöte en vardagskväll och två heldagar (lördag och söndag). Under utbildningen diskuterar vi olika teman som relaterar till vår stödverksamhet, som t.ex. feminism, systerskap, samtalsmetodik. Vi erbjuder också föreläsningar om hur en kan bemöta ämnen som ätstörningar, självskadebeteende och sexualiserat våld. 

Utbildningen bygger främst på föreläsningar och gruppdiskussioner om frågor som kan dyka upp i jouren. Tanken är att grundutbildningen ska vara både informativ och rolig. Det brukar vara väldigt givande! Alla som vill engagera sig i Tjejjouren i Lund ska genomgå utbildningen.
 
Om du är intresserad av att bli medlem i Tjejjouren och delta i grundutbildningen så kan du skicka en intresseanmälan genom att fylla i detta formulär
 
Varje utbildningstillfälle har ett begränsat antal platser och om fler anmäler sig så blir vi tvungna att göra ett urval baserat på intresseanmälningarna. Vi hör av oss så fort som möjligt efter att  vi har tagit emot din intresseanmälan och du får besked om huruvida du har fått en plats på utbildningen senast 2 veckor innan. 

Om du har frågor kan du alltid kontakta info@tjejjourenilund.se

Vi blir alltid glada av nya medlemmar – hör av dig!