Grundutbildning

Varje termin, med start ungefär i september/februari, anordnar vi en grundutbildning som består av ett förmöte en vardagskväll och två heldagar (lördag och söndag). Under utbildningen diskuterar vi olika teman som relaterar till vår stödverksamhet, som t.ex. feminism, systerskap, samtalsmetodik. Vi erbjuder också föreläsningar om hur en kan bemöta ämnen som ätstörningar, självskadebeteende och sexualiserat våld. 

Utbildningen bygger främst på föreläsningar och gruppdiskussioner om frågor som kan dyka upp i jouren. Tanken är att grundutbildningen ska vara både informativ och rolig. Det brukar vara väldigt givande! Alla som vill engagera sig i Tjejjouren i Lund ska genomgå utbildningen.
 
Om du är intresserad av att bli medlem i Tjejjouren och delta i grundutbildningen skicka en intresseanmälan till vår mail: info@tjejjourenilund.se och skriv ”Intresseanmälan” i ämnesraden. 
 
Vi hör av oss till dig när vi har tagit emot din intresseanmälan. När det börjar närma sig en grundutbildning kommer du att få mer information om hur du anmäler dig till den. 

Varje utbildningstillfälle har ett begränsat antal platser och om fler anmäler sig så blir vi tvungna att lotta ut platserna. 

Vi blir alltid glada av nya medlemmar – hör av dig!