Det här kan du göra

Banderoll "Systerskap ger styrka" över två hjärtan och svalor

Tjejjouren i Lund styrs helt och hållet av medlemmarnas intressen och alla har lika mycket möjlighet att påverka vad vi gör, att starta nya projekt och på olika sätt utveckla jourens verksamhet! På jouren har vi medlemsmöten ungefär en gång i månaden, då träffas alla medlemmar och diskuterar och fattar beslut om vad vi ska göra gemensamt.

Jourutskottet
Jourutskottet är föreningens grundverksamhet, här engagerar du dig för att stötta våra stödsökande via chatt, telefon och mail. Läs mer här!
 
Utåtriktad verksamhet  
Vi vill att Tjejjouren ska synas och höras! Därför är vi ute och informerar om verksamheten i samband med festivaler, mässor och andra evenemang. Vi är med och driver påverkansarbete och går i demonstrationer och liknande för att uppmärksamma viktiga frågor som rör feminism, rättvisa och jämställdhet. Vi kommer också till skolor och håller i workshops om olika ämnen.

Hantverksgruppen
I hantverksgruppen kan du vara med och pyssla och skapa tillsammans med andra. Syftet med gruppen är att stärka gemenskapen i jouren samtidigt som vi får utlopp för vår kreativitet. 

Kulturakademin
2016 startades kulturakademin för att delvis ha en bokcirkel men även för att tillsammans som grupp gå på saker som teater, bio, ha filmkväll och liknande i en trygg miljö med människor en känner. Just nu är det ca 60 medlemmar med många som är aktiva. Syftet med gruppen är att skapa en sammanhållning bland de som arbetar utan att det ska vara blandat med jourarbetet och för att sprida kunskap mellan varandra.

Förutom det arrangerar vi föreläsningar för allmänheten, deltar på festivaler, mässor och andra evenemang – alla på jouren är välkomna att engagera sig i det! Dessutom har vi en bok/filmcirkel där vi gemensamt läser böcker och kollar filmer i jourens lokal.