Om oss

Stöttat tjejer sedan 1998

Är du tjej och behöver någon att prata med? Vi vänder oss till alla tjejer och unga kvinnor. Du kan prata om vad du vill, om du är ledsen, ensam, utsatt för sexuella övergrepp eller trakasserier eller har funderingar kring kroppen. Oavsett problem - stort eller litet - kan du mejla och chatta med oss. Vi finns för att lyssna på dig!

Du har alltid rätt att vara anonym och vi har tystnadslöfte.

Vi stöttar dig alltid i dina egna beslut!

Vilka är vi? Tjejjouren Luleå är tjejer/kvinnor alla över 18 år med kunskap och erfarenheter om det dagliga förtryck och sexuella våld som män och pojkar utsätter flickor och unga kvinnor för i vårt samhälle. Vi vill använda våra erfarenheter för att ge tjejer och unga kvinnor stöd, råd och hjälp i nödsituationer.

Tjejjouren Luleå är Sveriges näst äldsta tjejjour

och har funnits sedan 1998.

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening som drivs av ideella krafter och två anställda.

Tjejjouren Luleå är en feministisk och kvinnoseperatistisk ideell förening. Vi arbetar utifrån den värdegrund som uttrycks i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter, FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor (Kvinnokonventionen) samt FN:s konvention om barnets rättighet (Barnkonventionen). 

Vi arbetar aktivt bland barn och ungdomar och vi samverkar med andra aktörer som på olika sätt arbetar för att lyfta, stärka och stötta barn, tjejer och kvinnors rättigheter och levnadsvillkor. 

Vad gör vi? Vi stöttar tjejer och unga kvinnor genom fysiska eller digitala träffar. Vår främsta stödverksamhet är chatten, hit kan tjejer och unga kvinnor vända sig och skriva med våra ideella jourtjejer som ger sin tid och engagemang till att lyssna och finnas där. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!