Mäns våld mot kvinnor - varningstecken och viktiga vänner

Öppet samtal
Datum: 3 augusti 2019 12:0013:00
Plats: Flickrummet - Musikens Makt Gultzauudden Luleå

Nina Rung är tillbaka på Musikens Makt och håller tillsammans med Anna Forssberg från Tjejjouren Luleå ett lösningsfokuserat samtal om mäns våld mot kvinnor. Vilka tidiga varningssignaler bör en vara uppmärksam på? Hur kan du som är anhörig stötta på bästa sätt?

Vill du ställa en anonym fråga till Nina så kan du DMa Musikens Makt på facebook eller instagram innan och under samtalet!

Nina är kriminolog och genusvetare och har under många år arbetat med frågor kopplat till våld och kön. De senaste åren har hon arbetat på Stockholmspolisen där hon utrett sexualbrott och våldsbrott mot unga. Tillsammans med Peter Rung driver hon Huskurage - policyn som uppmanar grannar att agera vid misstanke om våld i nära relationer.

Arrangör: Musikens Makt http://musikensmakt.se/ 
Luleå 2-3 august 2019