Vill du bli jourtjej hos oss? Vi behöver bli fler!

Vill du också engagera dig ideellt och bli volontär i Tjejjouren Luleå? Vi är alltid intresserade av nya peppade förebilder som vill stötta och peppa tjejer.

Nästa utbildningshelg blir 23–24 november 2019.

För att bli jourtjej måste du gå en utbildning som hålls av oss och som är till för att vägleda och utbilda dig i allt du behöver veta för ditt engagemang på jouren. Som jourtjej får du svara på mejl och chatt under jourtillfällen, arbeta utåtriktat, planera evenemang m.m. Du får även kontinuerlig utbildning inom jouren samt möjlighet att åka på utbildningar med vår riksorganisation. Arbetet som volontär är ideellt vilket betyder att du inte får någon ekonomisk ersättning för sitt arbete.

Vad krävs?
Engagemanget ser olika ut hos alla våra jourtjejer, men gemensamt för alla är att du som jourare:
 Identifierar dig som tjej
 Har fyllt 18 år
 Deltar på medlemsmöten första tisdagen varje månad.
 Har jour minst 1 gång/månad (en jour är ett chattillfälle)
 Deltar i övriga aktiviteter under året (tex festivaler, områdesdagar, utbildning av nya jourtjejer)
 Betalar en medlemsavgift på 200 kr/år
 Har en feministisk värdegrund

Innan utbildningen börjar får du mer information och har ett individuellt samtal med någon på jouren för att vi ska kunna veta mer om dig och varför du vill bli volontär hos oss och även för att du ska kunna få veta mer om oss och vad det innebär att vara engagerad i jouren.

Tillgänglighet
Vår lokal ligger på vån 3 med hiss.

Utbildningen
ca 10 deltagare. Ett obligatoriskt informationsmöte inför utbildningen där vi också har kortare individuella samtal äger rum den 4 november 2019 kl 18-20

Observera att alla som blir antagna till utbildningen ska kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta hjälper vi till med att beställa på första utbildningsdagen.

OBS! Vill du bli tjejjourare MÅSTE du närvara vid informationstillfället och alla utbildningsdagar. Om vi får in många sökande kommer vi behöva göra ett urval. Detta urval kommer då göras inom kort efter informationsmötet och sedan meddelas via mejl.

Informationsmötet kommer vara i vår lokal i centrala Luleå samt utbildningsdagarna.

Ansökan 
Är du intresserad av att bli volontär? Hör av dig till oss via mejladressen nedan senast den 3 nov!
 Berätta kort om dig själv
 Berätta varför du vill engagera dig i jouren
 Glöm inte att skriva kontaktuppgifter (telefonnummer och mejl)

kontakt@tjejjourenlulea.se

Vi vill att vi som engagerar oss i jouren har olika erfarenheter med sig utifrån exempelvis bakgrund, intressen och sysselsättning. Vi vill att jouren ska bestå av personer med olika sexuella läggningar, hudfärger, funktionsvariationer och åldrar, kroppsformer mm. Varför vill vi detta? Av flera anledningar:
 För att vi som jour ska kunna spegla våra stödsökanden.
 Olika erfarenheter ger fler perspektiv vilket skapar en bättre jour! Både för oss internt i jouren och för våra stödsökande.
 Vi arbetar normkritiskt i vår verksamhet.

Datum
 

För att bli jourtjej måste du gå en utbildning som hålls av oss och som är till för att vägleda och utbilda dig i allt du behöver veta för ditt engagemang på jouren. Som jourtjej får du svara på mejl och chatt under jourtillfällen, arbeta utåtriktat, planera evenemang m.m. Du får även kontinuerlig utbildning inom jouren samt möjlighet att åka på utbildningar med vår riksorganisation. Arbetet som volontär är ideellt vilket betyder att du inte får någon ekonomisk ersättning för sitt arbete.

Vad krävs?
Engagemanget ser olika ut hos alla våra jourtjejer, men gemensamt för alla är att du som jourare:
Identifierar dig som tjej
Har fyllt 18 år
Deltar på medlemsmöten första tisdagen varje månad.
Har jour minst 1 gång/månad (en jour är ett chattillfälle)
Deltar i övriga aktiviteter under året (tex festivaler, områdesdagar, utbildning av nya jourtjejer)
Betalar en medlemsavgift på 200 kr/år
Har en feministisk värdegrund

Innan utbildningen börjar får du mer information och har ett individuellt samtal med någon på jouren för att vi ska kunna veta mer om dig och varför du vill bli volontär hos oss och även för att du ska kunna få veta mer om oss och vad det innebär att vara engagerad i jouren.

Tillgänglighet
Vår lokal ligger på vån 3 med hiss.

Infokvällen hålls i Föreningarnas hus, storgatan 13.

Utbildningen
ca 10 deltagare. Ett obligatoriskt informationsmöte inför utbildningen där vi också har kortare individuella samtal äger rum den 4 november 2019 kl 18-20

Observera att alla som blir antagna till utbildningen ska kunna visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta hjälper vi till med att beställa på första utbildningsdagen.

OBS! Vill du bli tjejjourare MÅSTE du närvara vid informationstillfället och alla utbildningsdagar. Om vi får in många sökande kommer vi behöva göra ett urval. Detta urval kommer då göras inom kort efter informationsmötet och sedan meddelas via mejl.

Informationsmötet kommer vara i vår lokal i centrala Luleå samt utbildningsdagarna.

Ansökan 
Är du intresserad av att bli volontär? Hör av dig till oss via mejladressen nedan senast den 3 nov!
Berätta kort om dig själv
Berätta varför du vill engagera dig i jouren
Glöm inte att skriva kontaktuppgifter (telefonnummer och mejl)

kontakt@tjejjourenlulea.se

Vi vill att vi som engagerar oss i jouren har olika erfarenheter med sig utifrån exempelvis bakgrund, intressen och sysselsättning. Vi vill att jouren ska bestå av personer med olika sexuella läggningar, hudfärger, funktionsvariationer och åldrar, kroppsformer mm. Varför vill vi detta? Av flera anledningar:
För att vi som jour ska kunna spegla våra stödsökanden.
Olika erfarenheter ger fler perspektiv vilket skapar en bättre jour! Både för oss internt i jouren och för våra stödsökande.
Vi arbetar normkritiskt i vår verksamhet.

Datum
23-24 nov 2019
 

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.