Svartsjuka är INTE romantiskt!

 

Under februari och mars uppmärksammar vi våld i ungas partnerrelationer. Du som är våldsutsatt eller utövar våld har rätt till stöd och hjälp. Våld i ungas partnerrelationer kan innebära att den du är tillsammans med skrämmer dig eller gör dig illa, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det kan betyda att hen försöker kontrollera dig eller tvinga dig att göra saker som du inte vill eller avstå från sånt som du vill göra.
På ungarelationer.se hittar du information om våld i ungas partnerrelationer och var du kan vända dig för att få råd, stöd eller någon att prata med. Kampanjen riktar sig till unga under 20 år.
I de små korten som vi sprider står tjejjouren.se med som kontakt.
 

Bakom kampanjen står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.