Adine & Nina Rung på Trygghetskonferensen Luleå 2018

Trygghetskonferensen 2018

Tryggare kan ingen vara...
Temat för trygghetskonferensen i år "från utanförskap till gemenskap-samverkan för ett hållbart samhälle för alla"
 

Polisen, Länsstyrelsen, Norrbottens kommunder och Region Norrbotten bjöd in till den femte trygghetskonferensen, ett nationellt forum där de viktiga trygghetsfrågorna lyftes fram. 
Syftet med konferensen är att visa hur främjandeoch förebyggande arbete kan ge positiva effekter inom områden som utmanar oss idag, som socialt utanförskap, ohälsa, ökad ojämlikhet mellan grupper, våld och kriminalitet-samt för att öka tilliten i samhället. 
Vi var 3 st från tjejjouren som deltoh under dessa 2 dagar. Vi deltog i olika seminarier. Föreläsare var, Bi Puranen, Institut för framtidsstudier, generalsekreterare vid World values Survey,  Calle & Nicke från Män för kärlek-mot våld i nära relation, Dennis Nyström, MÄN för jämställdhet, Anna L Jonhed, fil. dr och lektor i socialt arbete, Morgan Johansson (justitieminister), Anders Thornberg (rikspolischef). Men bsist men inte minst stängde Nina Rung konferensen på ett lika grymt sätt som bara hon kan. Vi har yssnat på Nina så måga ggr men blir inte less.
Heja Nina du är bäst! 
 

Dennis , MÄN för jämställdhet

Calle & Nicke, Män för kärlek-mot våld i nära relation 

Lägg till kommentar

Vi kommer inte publicera eller dela din e-postadress.